Lovačka udruga “Fazan” Peteranec

Povijest

Lovačka udruga “Fazan” Peteranec osnovana je u rujnu 1945. godine. Kako se povećavao broj članova, tako je dobivano i sve veće lovno područje. Danas područje LU “Fazan” Peteranec graniči sa područjem LU “Lisica” Hlebine, LU “Zec” Gola – Gotalovo, LU “Fazan” Drnje, LU “Srndać” Koprivnica i LD “Zec” Koprivnički Bregi.

Članovi Udruge su se 1991. godine među prvima uključili su obranu naše države za što su dobili i Spomenice domovinskog rata. Oni koji nisu mogli sudjelovati dobrovoljno su ustupili svoje oružje za što uspješniju obranu od agresije.

Lovište, lovnogospodarski i lovnotehnički objekti

LU “Fazan” Peteranec gospodari sa oko 2980 ha lovnoproduktivne površine. Udruga u ovom trenutku broji 27 članova koji se brinu za tridesetak solišta i hranilišta za fazane i zečeve te desetak hranilišta za srneću divljač. Članovi održavaju i koriste tridesetak visokih čeka i desetak niskih čeka.

Tokom zime divljač se intenzivno prihranjuje sa oko 6 tona zrnate hrane, 500 kg sijena i oko 80 kg soli.

Udruga održava i koristi lovački dom u Sigecu uz koji se nalaze i dvije u potpunosti funkcionalne trap streljane, lovačku sobu u Peterancu te lovačku kuću u remizi u Peterancu, u sklopu koje je i prihvatilište za fazane veličine oko 400 m2 natkrivenog prostora.

Ukupna površina zemljišta u vlasništvu Udruge je oko 20 jutara, a raspodijeljena je na obradive površine, remize, pašnjake, pojilišta, sportske terene te građevinsko zemljište.

Divljač

U lovištu LU “Fazan” Peteranec stalno obitava više vrsta divljači. Od krupne divljači, srneća je divljač stalna, dok su jeleni i divlja svinja u prolazu. Od plemenite sitne divljači stalne su vrste fazan, zec i divlja patka, a može se naići i na šljuku. Od sitne plemenite divljači koja u seobi pristaje i u našem kraju, značajne su vrste prepelica te divlja guska. Pernati i dlakavi predatori nanose značajne štete na sitnoj divljači, a one vrste koje nisu trajno zaštićene, Udruga nastoji reducirati na prihvatljivo brojno stanje čestim odlascima na teren te organiziranim lovom na grabežljivce koji se vrši svake godine.

Lovno streljaštvo

LU “Fazan” Peteranec ima vrlo bogatu i uspješnu povijest bavljenja lovnim streljaštvom. Od 19. 4. 1953. godine, kad je održano prvo natjecanje Udruge, pa do današnjih dana, članovi Udruge sudjelovali su na brojnim natjecanjima diljem Hrvatske i osvojili mnoštvo pehara i odličja. Dolaskom mladih članova 1968. godine počinje razdoblje intenizivnijeg bavljenja lovnim streljaštvom. U tom periodu osvojeno je mnoštvo pehara koji i sada krase lovačke prostorije Udruge. Jedna od najvažnijih godina za razvoj streljaštva u LU “Fazan” bila je 1990. godina jer je tada izgrađena prva čvsto sagrađena “american” trap streljana na kojoj su se sa sve boljim streljivom i trap puškama postizali i sve bolje rezultati, što je u konačnici i povećalo interes za ovaj oblik rekreacije.

Trap ekipa LU “Fazan” Peteranec je i u danjašnje vrijeme aktivna na natjecanjima diljem županije, a i šire, te i dalje osvaja pehare, i u ekipnoj, i u pojedinčanoj konkurenciji. Uz mnoštvo osvojenih pehara iz međudruštvenih natjecanja, valja napomenuti da je Udruga imala i članove trap reprezentacije Hrvatske, županijske prvake te članove ekipe Županijskog lovačkog saveza koji se natječu na državnom prvenstvu. Najsvježiji značajan rezultat datira iz 2013. godine kada je ekipa LU “Fazan” na Županijskog prvenstvu u trapu u Koprivničkim Bregima osvojila prvo mjesto ekipno i tako postala prvakom Koprivničko-križevačke županije. Valja napomenuti i da su natjecanja koja organizira Udruga uvijek na visokom nivou te spadaju u jedno od posjećenijh natjecanja svake godine.

DOBRA KOB!

Kontakt:

Predsjednik: Ivan Blažotinec, Sigetec, Braće Radić 30A, 098/183 6646

Lovnik: Josip Dolenec, Sigetec, Dravska 9, 099/695 1699