Župa Sigetec – Župna crkva sv. Marka Ev.

Obnova Župne crkve u Sigecu
Obnova Župne crkve u Sigecu
2. studenoga, 2016.

Općini Peteranec prošle godine upućen je plan rada za 2016. godinu za obnovu...