Kontakt

Općinski načelnik: Ivan Derdić, mag. iur.

Adresa: Matije Gupca 13, 48321 Peteranec
Telefon: 048/636-289
Mobitel: 099/531 53 28
E-mail: nacelnik@peteranec.hr
E-mail Općine: opcina-peteranec@kc.htnet.hr

Želite li da Vas stavimo na press listu Općine Peteranec javite se na: press@peteranec.hr

Jedinstveni upravni odjel

SLUŽBENICI:

Pročelnica:
Andrea Senković, dipl.iur.

Administrativni referent:
Mirjana Balog

Računovodstveni referent:
Milica Pakasin
Monika Kihas

Komunalna redarka:
Anita Petrin
Kontakt telefon: 099/839 8813
E-mail:  komunalni.redar@peteranec.hr

NAMJEŠTENICI:

Komunalni radnik – grobar:

  1. Josip Blažotić
  2. Zdravko Blažotić

RADNO VRIJEME:
Radnim danom od 7.00 do 15.00 sati
Vikendom ne radimo.