Kontakt

Općinski načelnik: Krešimir Matijašić

Zamjenik općinskog načelnika: Darko Palaš

Adresa: Matije Gupca 13, 48321 Peteranec

Telefon: 048/636-289

Fax: 048/636-436

E-mail: opcina-peteranec@kc.htnet.hr

 

Jedinstveni upravni odjel

SLUŽBENICI:

Pročelnica:

Andrea Senković, dipl.iur.

Administrativni referent:

Mirjana Balog

Računovodstveni referent:

Milica Pakasin
Mirela Rušak

Komunalni redar:

Vedran Perić

Kontakt: 099/839 8813

NAMJEŠTENICI:

Komunalni radnik – grobar:

  1. Josip Blažotić
  2. Zdravko Blažotić

RADNO VRIJEME:

ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak i petak od 7.00 do 15.00 sati