Ivan Beruta

Sigetec, 1888. – Zagreb, 1962.

Po očevoj liniji pripadao je obitelji iz koje potječe i koprivnički župnik Josip Beruta, a po majčinoj stani obitelji Antolić iz Peteranca. 

Djed Tomo Antolić je bio kraljevski nadlugar, a u Peterancu je rođena njegova majka Cecilija i brat joj Franjo Antolić, građevinski inspektor pošte, telegrafa i telefona u Zagrebu. 

Ivan Beruta završio je pučku školu u Sigecu. Gimnaziju je pohađao u Bjelovaru, Vinkovcima (gdje je jedno vrijeme službovao brat njegove majke, Franjo Antolić) te u Varaždinu. 

Kada je Beruta završio studij prava u Zagrebu, Franjo Antolić ga je namjestio kod Direkcije pošte, telegrafa i telefona u Zagrebu. Beruta je potom radio u Sarajevu i Novom Sadu te je kao viši savjetnik Direkcije pošte, telegrafa i telefona u Zagrebu umirovljen 1946. godine

U mirovini je istraživao prošlosti Sigeca, Drnja, Peteranca i Hlebina.

 Njegovom opsežnom građom služili su se suvremeni istraživači prošlosti ovih podravskih naselja. Berutin rukopis ni do danas nije u cijelosti objavljen. 

U Sigecu je u svibnju 2015. godine objavljen kao knjiga dio rukopisa koji se odnosi na ovo mjesto. BERUTA, Ivan: Osvrt na Sigetec i Strugu / topografsko povijesni pregled/.