Dječji vrtić Potočnica Sigetec

Dječji vrtić Sigetec

Dječji vrtić „Potočnica“ Sigetec počeo je s radom 7. rujna 1992. godine,a od 1.12.2020. godine,  postaje područni objekt Dječjeg vrtića Igra Koprivnica.  Vrtić se nalazi u Sigecu, u ulici Braće Radića 23a.

Početkom 2013. godine započela je adaptacija i proširenje vrtićkog i školskog kompleksa koje je završeno početkom 2014. godine te se od tada vrtić nalazi u novom i obnovljenom prostoru,  svojim izgledom i namjenom odgovara zahtjevima predškolske djelatnosti.

Program se odvija u dvije odgojno-obrazovne skupine: mlađa odgojno-obrazovna skupina PČELICE (od 2 do 4 godine),  i starija odgojno-obrazovna skupina MIŠIĆI (od 4 do polaska u osnovnu školu).

U vrtiću su zaposlene četiri odgojiteljice, kuharica i jedna osoba pomoćno-tehničkog profila.

U svrhu kontinuiranog unapređivanja odgojno-obrazovne djelatnosti i podizanja kvalitete rada, djelatnici ostvaruju suradnju sa stručnim suradnicima različitih profila, zaposlenih na razini ustanove.

Uz redoviti desetosatni program, provodi se Program predškole za djecu koja nisu obuhvaćena redovitim programom. Odgojno-obrazovni rad utemeljen je na potrebama i interesima djece i odraslih u vrtiću te na stvaranje uvjeta za potpun i skladan razvoj djetetove osobnosti.

Radno vrijeme područnog objekta u Sigecu  je od 6.00 do 16.00 sati.