Izvješća općinskog načelnika

2021.
Izvješće o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skbi na području Općine Peteranec u 2021. godini

Izvješće o izvršenju Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Peteranec za 2021. godinu

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba sufinanciranja vjerskih zajednica na području Općine u 2021. godini

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i razvoju civilnog društva na području Općine Peteranec u 2021. godini

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u području unapređenja kvalitete života stanovnika u 2021. g

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Peteranec u 2021. godini

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti u 2021. g

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Peteranec u 2021. godini

Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstva ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog koriš. poljop. zemljišta u vlasništvu RH u 2021.

Izvješće o izvršenju Programa o namjenskom korištenju sredstva naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Peteranec u 2021. godini

Izvješće o izvršenju Programa o namjenskom korištenju sredstva naknade za promjenu nemjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Peteranec u 2021. godini

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Peteranec u 2021. godini

Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstva spomeničke rente na području Općine Peteranec u 2021. godini

Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstva šumskog doprinosa na području Općine Peteranec u 2021. godini

Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstva vodnog doprinosa na području Općine Peteranec u 2021. godini

Izvjesce-o-izvrsenju-plana-djelovanja-u-podrucju-prirodnih-nepogoda-Općine-Peteranec-za-2021.-godinu

Izvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Petranec za razdoblje od 01.01.2021 do 31.12.2021. godine

Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Peteranec za razdoblje od 01.07.2021. do 31.12.2021. godine

Izvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Peteranec za razdoblje od 01.01.2021. – 30.06. 2021. godine

Izvjesce-o-radu-općinskog-načelnika-za-razdoblje-od-01.01.2021.-godine-do-30.06.2021.-godine

2018.
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Peteranec u 2018. godini

Suglasnost na cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Peteranec

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Peteranec u 2018. godini

Izvješće o utrošku sredstava za ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u 2018.

Izvješće o utrošku sredstava za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredno za 2018.

Izvješće o izvršenju javnih potreba u kulturi u 2018. godini

Izvješće o izvršenju javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u 2018. godini

Izvješće o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2018. godini

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom školstvu u 2018. godini

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti u 2018. godini

Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u sportu u 2018. godini

Izvješće o izvršenju Programa o namjenskom korištenju sredstava iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada u 2018. godini

Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava vodnog doprinosa u 2018. godini

Izvješće o izvršenju Programa utroška šumskog doprinosa u 2018. godini

Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Peteranec za razdoblje od 1. srpnja 2018. do 31. prosinca 2018. godine

Izvješće o gospodarenju otpadom na području Općine Peteranec u 2018. godini

Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Općine Peteranec u 2018. godini

Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera u poljoprivredi, mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Općine Peteranec za 2018. godinu

Izvješće o radu načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2018.