Povjerenstvo za izradu planskih dokumenata iz područja zaštite i spašavanja

  1. Milica Lukačinec, predsjednica
  2. Mario Gaži, član
  3. Zlatko Blažek, član

Rješenje o izboru predsjednika i članova mandatne komisije
Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja
Rješenje o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Peteranec
Rješenje o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Peteranec
Rješenje o imenovanju predsjednika i dva člana  Odbora za Statut i Poslovnik
Rješenje o imenovanju predsjednika i dva člana  Odbora za financije i Proračun
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Socijalnog vijeća
Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Vrapčić Drnje