ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PETERANEC

SAZIV 2017. – 2021. GODINE

1. MARIO GAŽI, HDZ, predsjednik Općinskog vijeća

2. KATARINA UGRENOVIĆ, HDZ, zamjenica predsjednika Općinskog vijeća

3. DAMIR JAKUPEC, HDZ, član općinskog vijeća

4. SINIŠA RABAR, HDZ, član općinskog vijeća

4. BRANISLAV BLAŽEK, HDZ, član općinskog vijeća

6. ZLATKO BLAŽEK, HDZ, član općinskog vijeća

7. VALENTINA MAJDAK, HDZ, članica općinskog vijeća

8. SUNČICA HRŽENJAK, HDZ, članica općinskog vijeća

9. ANKICA MALTARIĆ, HDZ, članica općinskog vijeća

9. MLADEN BLAŽEK, SDP, član općinskog vijeća

10. DARINKA CMRK, SDP, članica općinskog vijeća

11. BRANKO KOROŠEC, HSS, član općinskog vijeća

12. BRIGITA BENJAK, HNS, članica općinskog vijeća

13. ĐURO ZVONAR, NEZAVISNI, član općinskog vijeća

14. BRANKO BALOG, , član općinskog vijeća iz redova NACIONALNE MANJINE