Nacrti odluka Općinskog vijeća Općine Peteranec

Odluka o izmjeni odluke o općinskim porezima Općine Peteranec

Odluka o izvršenju proračuna za 2018. godinu

Odluka o naknadama troškova predsjedniku i članovima Općinskog vijeća Općine Peteranec

Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Peteranec

Povjerenstvo – Prijedlog Općinskog vijeća

PRAVILNIK O RADU 20.11.2017. – kopija najnoviji

PRORACUN Peteranec 2017- 2. REBALANS

Proračun za 2018. i projekcije -za vijeće