Radna tijela

Odbor za Statut i Poslovnik

 1. Damir Jakupec, predsjednik
 2. Danijel Čižmešija, član
 3. Siniša Rabar, član

Odbor za izbor i imenovanja

 1. Branislav Blažek, predsjednik
 2. Vjekoslav Ugrenović, član
 3. Željko Špoljar, član

Mandatna komisija

 1. Zlatko Blažek, predsjednik
 2. Danijel Čižmešija, član
 3. Brigita Benjak, članica

Odbor za financije i proračun

 1. Mario Gaži, predsjednik
 2. Branislav Blažek, član
 3. Branko Korošec, član

Odbor za prosvjetu, kulturu i sport

 1. Milica Lukačinec, predsjednica
 2. Željko Njerš, član
 3. Darinka Cmrk, članica

Socijalno vijeće

 1. Katarina Ugrenović, predsjednica
 2. Brigita Benjak, članica
 3. Vjekoslav Ugrenović, član

Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

 1. Zlatko Blažek, predsjednik
 2. Siniša Rabar, član
 3. Željko Špoljar, član

Stožer zaštite i spašavanja

 1. Milica Lukačinec, zamjenica općinskog načelnika, za načelnicu
 2. Mario Gaži, predsjednik Općinskog vijeća, za zamjenika načelnice
 3. Ivan Kramarić, pročelnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Koprivnica, za člana
 4. Ivan Hadžija, voditelj Odjela za preventivne i planske poslove Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Koprivnica, za člana
 5. Dragutin Brljak, predstavnik Policijske uprave Koprivničko-križevačke, za člana
 6. Igor Lončarić, zapovjednik Vatrogasne zajednice Općine Peteranec, za člana
 7. Darko Palaš, medicinski tehničar u Općoj bolnici Koprivnica, za člana
 8. Zvonko Pintarić, član Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica, za člana

 


 

Rješenje o razrješenju dužnosti predsjednika Odbora za prosvjetu, kulturu i sport Općinskog vijeća Općine Peteranec

Rješenje o izboru predsjednika i članova Mandatne komisije Općinskog vijeća Općine Peteranec (SGKKŽ 9/13)

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Peteranec (SGKKŽ 9/13)

Rješenje o izboru predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Peteranec (SGKKŽ 9/13)

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za Statut i Poslovnik Općinskog vijeća Općine Peteranec (SGKKŽ 10/13)

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za Odbora za financije i proračun Općinskog vijeća Općine Peteranec (SGKKŽ 10/13)

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Socijalnog vijeća Općinskog vijeća Općine Peteranec (SGKKŽ 10/13)

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za prosvjetu, kulturu i sport Općinskog vijeća Općine Peteranec (SGKKŽ 10/13)

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Općine Peteranec (SGKKŽ 10/13)

Rješenje o imenovanju načelnika , zamjenika načelnika i članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Peteranec (SGKKŽ 10/13)

Rješenje o imenovanju načelnika , zamjenika načelnika i članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Peteranec (SGKKŽ 16/13)

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za Statut i Poslovnik Općinskog vijeća Općine Peteranec (SGKKŽ 10/13)