Rano mlađe kameno doba
Najstariji nalazi

Najstariji nalazi iz ranog eneolitika pronađeni su južno od Peteranca, blizu sela Koprivnički Bregi.

1267
Župna crkva sv. Petar

u darovnici kralja Bele IV. prvi se puta spominje srednjovjekovna župna crkva sv. Petra i naselje danas naziva Peteranec.

1334
Naselje Sv. Petar

Peteranec, tada naziva Sv. Petar središte je istoimene župe.

16. stoljeće
Sredina
Osmanski prodori

Selo Peteranec stradalo u je osmanskim prodorima.

16. stoljeće
Osnovana utvrda

U sklopu protuturske obrambene organizacije u danas naselju Sigetec se osniva utvrda odnosno kaštel.

1613
Sigetec

Sigetec se spominje u popisu poreza.

1639
Vojnokrajiško selo 

Selo Peteranec obnovljeno je kao vojnokrajiško selo. 

17. stoljeće
Prva polovica
Sastav župe Drnje

Prema kanonskoj vizitaciji iz 1649. godine kapele Sv. Petra i Pavla u Peterencu i Sv. Marka u Sigecu ulaze u sastav župe Drnje.

18. stoljeće
Do sredine
Peteranec pripojen Vojnoj Krajini

Naselje Peteranec bilo je sastavni dio Koprivničkoga vlastelinstva (tzv. Provincijala), a tada je bilo pripojeno Vojnoj krajini, gdje je ubrzo postalo satnijskim središtem Đurđevačke pukovnije te školskim središtem za Peteransku i Sokolovačku satniju. 

1753
Ustrojstvo satnije na području Sigeca

Reorganizacijom Vojne krajine umjesto vojvodstava organiziranih u prvoj polovici 17. stoljeća  na području naselja Sigeca ustrojava se satnija.

1765
Status seoskoga naselja Peteranec

Peteranec je proglašen slobodnim krajiškim vojnim komunitetom, ali je ubrzo izgubio povlastice pa je vraćen u status seoskoga naselja.

1773
Župna crkva sv. Petra i Pavla.

Osnovana je Župna crkva sv. Petra i Pavla.

1775
Zgrada kapetanije

Izgrađena je zgrada kapetanije.

1789
Župe u Peterancu i Sigecu

Osnivaju se župe u Peterancu i Sigecu.

od 1805
do 1812
Župna crkva u Sigecu

Građena je Župna crkva u Sigecu.

1829
Kapetanija u Peterancu

Kapetanija u Drnju se ukida, a njeno središte prelazi u Peteranec. Ta novostvorena kapetanija obuhvaćala je sva naselja školskog područja osim Torčeca i Botova te dio Prekodravlja.

1853
Pronađeni kraljevski znakovi u kruna Sv. Stjepana

U okolici Orşove Martin Imbrišević pronašao je nestale kraljevske znakove i krunu Sv. Stjepana te je zbog uspješnog vođenja potrage odlikovan visokim Redom željezne krune III. razreda i imenovan vitezom s pridjevkom «od Alliona».

1869
Najveći broj stanovnika u Peterancu

Peteranec ima najveći broj stanovnika u svojoj povijesti, 2645 stanovnika.

1870
Željeznička pruga Zagreb-Budimpešta

Izgrađena željeznička pruga Zagreb-Budimpešta koja prolazi kroz Peteranec otvorena je za promet .

1870
Župni dvor u Peterancu.

Izgrađen je župni dvor u Peterancu.

1871
do 1875
Peteranec središte kotara

Peteranec je bio središte istoimenoga kotara, a potom velike općine koja je obuhvaćala istočni dio koprivničke Podravine. 

1983
Galerija skulptura Ivan Sabolić

Otvorena je Galerija skulptura Ivan Sabolić u Peterancu u prostorima Kapetanije.

19. stoljeće
krajem
Komatnica

Osniva se novo naselje Komatnica, kao bivši peteranski konak uz rijeku Dravu.

1903
Hrvatska seljačka zadruga

Osnovana je Hrvatska seljačka zadruga.

1905
Glazbeno društvo u Sigecu

Ustrojava se Glazbeno društvo u Sigecu.

1913
Pošta u Peterancu

Osnovana je Pošta u Peterancu.

1928
Knjižnica u Peterancu

U Peterancu je osnovana knjižnica sa brojnim aktivnostima.

1992
Općina Peteranec

Osnovana je općina Peteranec sa naseljima Peteranec, Sigetec i Komatnica.