Osnovni podatci

Matije Gupca 1
48321 Peteranec

Osnovana je 12.09.1945. godine

Kontakt

Predsjednik: Ivan Blažotinec
098 183 6646

Detalji

OIB: 75770177598
IBAN: HR5623860021100502674

Povijest Lovačke Udruge Fazan Peteranec

Lovačko društvo „FAZAN“ Peteranec osnovano je 12.09.1945. godine. Zakonom o udrugama 1997. godine društvo je preimenovano u udrugu.

Osnovna djelatnost udruge je:
– uzgoj, zaštita, lov i korištenje divljači
– lovno streljaštvo
– njegovanje lovačke etike i običaja
– očuvanje biološke i ekološke ravnoteže prirodnih staništa divljači
– zaštita priroda i čovjekove okoline

Lovište, lovnogospodarski i lovnotehnički objekti

LU “Fazan” Peteranec gospodari sa oko 2980 ha lovnoproduktivne površine. Udruga u ovom trenutku broji 27 članova koji se brinu za tridesetak solišta i hranilišta za fazane i zečeve te desetak hranilišta za srneću divljač. Članovi održavaju i koriste tridesetak visokih čeka i desetak niskih čeka.

Tokom zime divljač se intenzivno prihranjuje sa oko 6 tona zrnate hrane, 500 kg sijena i oko 80 kg soli.

Udruga održava i koristi lovački dom u Sigecu uz koji se nalaze i dvije u potpunosti funkcionalne trap streljane, lovačku sobu u Peterancu te lovačku kuću u remizi u Peterancu, u sklopu koje je i prihvatilište za fazane veličine oko 400 m2 natkrivenog prostora.

Ukupna površina zemljišta u vlasništvu Udruge je oko 20 jutara, a raspodijeljena je na obradive površine, remize, pašnjake, pojilišta, sportske terene te građevinsko zemljište.

Divljač

U lovištu LU “Fazan” Peteranec stalno obitava više vrsta divljači. Od krupne divljači, srneća je divljač stalna, dok su jeleni i divlja svinja u prolazu. Od plemenite sitne divljači stalne su vrste fazan, zec i divlja patka, a može se naići i na šljuku. 

Od sitne plemenite divljači koja u seobi pristaje i u našem kraju, značajne su vrste prepelica te divlja guska.

Pernati i dlakavi predatori nanose značajne štete na sitnoj divljači, a one vrste koje nisu trajno zaštićene, udruga nastoji reducirati na prihvatljivo brojno stanje čestim odlascima na teren te organiziranim lovom na grabežljivce koji se vrši svake godine.

Povezane Objave

U VRBOVCU NA POETSKOJ VEČERI UZ VALENTINOVO GOSTI VEČERI BEMIAN DUET/ 12.2.2024.

U Narodnoj knjižnici u Vrbovcu 12. veljače 2024.uoči Valentinova u organizaciji Udruge...

Read More

ČLANOVI ŽUPANIJSKE UDRUGE INVALIDA POSJETILI GALOVIĆEV DOM/ 1.10. 2023.

Članovi Udruge invalida Koprivničko-križevačke županije posjetili su u petak 1. listopada...

Read More

EDUKATIVNA RADIONICA O STATUSNIM PRAVIMA HRVATSKIH BRANITELJA

P O Z I V N I C A                    POZIVAMO SVE HRVATSKE BRANITELJE SA PODRUČJA KOP. –...

Read More