Osnovni podatci

Matije Gupca 1
48321 Peteranec

Osnovana je 12.09.1945. godine

Kontakt

Predsjednik: Ivan Blažotinec
098 183 6646

Detalji

OIB: 75770177598
IBAN: HR5623860021100502674

Povijest Lovačke Udruge Fazan Peteranec

Lovačko društvo „FAZAN“ Peteranec osnovano je 12.09.1945. godine. Zakonom o udrugama 1997. godine društvo je preimenovano u udrugu.

Osnovna djelatnost udruge je:
– uzgoj, zaštita, lov i korištenje divljači
– lovno streljaštvo
– njegovanje lovačke etike i običaja
– očuvanje biološke i ekološke ravnoteže prirodnih staništa divljači
– zaštita priroda i čovjekove okoline

Lovište, lovnogospodarski i lovnotehnički objekti

LU “Fazan” Peteranec gospodari sa oko 2980 ha lovnoproduktivne površine. Udruga u ovom trenutku broji 27 članova koji se brinu za tridesetak solišta i hranilišta za fazane i zečeve te desetak hranilišta za srneću divljač. Članovi održavaju i koriste tridesetak visokih čeka i desetak niskih čeka.

Tokom zime divljač se intenzivno prihranjuje sa oko 6 tona zrnate hrane, 500 kg sijena i oko 80 kg soli.

Udruga održava i koristi lovački dom u Sigecu uz koji se nalaze i dvije u potpunosti funkcionalne trap streljane, lovačku sobu u Peterancu te lovačku kuću u remizi u Peterancu, u sklopu koje je i prihvatilište za fazane veličine oko 400 m2 natkrivenog prostora.

Ukupna površina zemljišta u vlasništvu Udruge je oko 20 jutara, a raspodijeljena je na obradive površine, remize, pašnjake, pojilišta, sportske terene te građevinsko zemljište.

Divljač

U lovištu LU “Fazan” Peteranec stalno obitava više vrsta divljači. Od krupne divljači, srneća je divljač stalna, dok su jeleni i divlja svinja u prolazu. Od plemenite sitne divljači stalne su vrste fazan, zec i divlja patka, a može se naići i na šljuku. 

Od sitne plemenite divljači koja u seobi pristaje i u našem kraju, značajne su vrste prepelica te divlja guska.

Pernati i dlakavi predatori nanose značajne štete na sitnoj divljači, a one vrste koje nisu trajno zaštićene, udruga nastoji reducirati na prihvatljivo brojno stanje čestim odlascima na teren te organiziranim lovom na grabežljivce koji se vrši svake godine.

Povezane Objave

18. Galovićeva pramalet dostojno proslavila punoljetnost kajkavske manifestacije

U subotu 10. lipnja održana je u Galovićevu domu na etno-imanju obitelji Betlehem...

Read More

Osmijeh udruga za terapijsko jahanje

Udruga Osmijeh udruga za terapijsko jahanje Adresa: Fran Galović 140, Peteranec, Croatia,...

Read More