Godišnja skuština ribolovnog kluba

Godišnja skuština ribolovnog kluba

Dana 25.01.2020 u Društvenom domu u  Sigecu održana

  1. Redovna skupština Šrk”Ivan Generalić” Sigetec. Svi izvještaji za 2019,god. su jednoglasno prihvaćeni, plan za 2020 osim redovitih obaveza, završetak glavnog projekta za Ribolovni dom i početak izgradnje.

Zahvala za neizostavnu pomoć Općine Peteranec i suradnja sa načelnikom Krešimirom Matijašić.