Statistički podaci

Općina Peteranec je jedinica lokalne samouprave koja obuhvaća naselja Peteranec, Sigetec i Komatnica.

Ukupna površina: 51,77 km2

Ukupan broj stanovnika: 2704

Struktura stanovništva: muškarci 1343, žene 1361

Narodnosni sastav stanovništva:

Hrvati 92.57%

Romi 7.06%

Albanci 0.11%

Srbi 0.07%

Slovenci 0.04%

Makedonci 0.04%