Javna nabava

2020.
Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2020. godinu


Odluka o odabiru – izvođenje radova na izgradnji pješačke staze na dijelu DC 41  na području Općine Peteranec – produžetak ulice Matije Gupca

Poziv na dostavu ponuda – izgradnja pješačke staze na dijelu DC 41 na području Općine peteranec – produžetak ulica Matije Gupca

PRILOG 1 – Ponudbeni list

PRILOG 2 – Obrazac Izjave ponuditelja o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora

PRILOG 3 – Obrazac Izjave ponuditelja o dostavi jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

Troškovnik – pješačka staza produžetak ulice Matije Gupca .xlsx.


Odluka o poništenju – POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE ZA USLUGU ČIŠĆENJA SNIJEGA NA NERAZVRSTANIM CESTAMA (ZIMSKA SLUŽBA)  NA PODRUČJU OPĆINE PETERANEC ZA RAZDOBLJE OD 2020. DO 2022. GODINE

POZIV NA DOSTAVU PONUDA, zimska služba

PRILOG 1 – ponudbeni list

PRILOG 2- obrazac izjave o nekažnjavanju

TROŠKOVNIK


Odluka o odabiru – izvođenje radova na rekonstrukciji Hrvatskog vatrogasnog doma u Peterancu (pdf)

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA – rekonstrukcija Hrvatskog vatrogasnog doma

Građevinski projekt – rekonstrukcija Hrvatskog vatrogasnog doma u naselju Peteranec bez troškovnika

Prilog 1 – PONUDBENI LIST

Prilog 2 – Obrazac Izjave o nekažnjavanju

Prilog 3 – Obrazac o dostavi jamstva

Dodatak 1 i 2 Ponudbenom listu

Troškovnik za rekonstrukciju Hrvatskog vatrogasnog doma u Peterancu


Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2019. godinu (pdf)


Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje radova na uređenju trga u Sigecu u ulici Braće Radić kč.br. 3504-139 i 1226, k.o. Sigetec

Idejno rješenje za izvođenje radova na uređenju trga u Sigecu u ulici Braće Radić kč.br. 3504/139 i 1226, k.o. Sigetec

Troškovnik – izvođenje radova na uređenju trga u Sigecu u ulici Braće Radić kč.br. 3504/139 i 1226, k.o. Sigetec

Poziv za dostavu ponuda za izvođenje radova na uređenju trga u Sigecu u ulici Braće Radić kč.br. 3504/139 i 1226, k.o. Sigetec  s Prilozima


VI. izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu

V. Izmjene i dopunu Plana nabave za 2020. godinu

IV. Izmjene i dopuna Plana nabave za 2020. godinu

III. izmjene Plana nabave za 2020. godinu

II. Izmjene Plana Nabave 2020.

I. Izmjene Plana nabave za 2020. godinu

Plan nabave 2020.