Odluka o odabiru – izvođenje radova na rekonstrukciji Hrvatskog vatrogasnog doma u Peterancu (pdf)

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA – rekonstrukcija Hrvatskog vatrogasnog doma

Građevinski projekt – rekonstrukcija Hrvatskog vatrogasnog doma u naselju Peteranec bez troškovnika

Prilog 1 – PONUDBENI LIST

Prilog 2 – Obrazac Izjave o nekažnjavanju

Prilog 3 – Obrazac o dostavi jamstva

Dodatak 1 i 2 Ponudbenom listu

Troškovnik za rekonstrukciju Hrvatskog vatrogasnog doma u Peterancu


Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2019. godinu (pdf)


Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje radova na uređenju trga u Sigecu u ulici Braće Radić kč.br. 3504-139 i 1226, k.o. Sigetec

Idejno rješenje za izvođenje radova na uređenju trga u Sigecu u ulici Braće Radić kč.br. 3504/139 i 1226, k.o. Sigetec

Troškovnik – izvođenje radova na uređenju trga u Sigecu u ulici Braće Radić kč.br. 3504/139 i 1226, k.o. Sigetec

Poziv za dostavu ponuda za izvođenje radova na uređenju trga u Sigecu u ulici Braće Radić kč.br. 3504/139 i 1226, k.o. Sigetec  s Prilozima


III. izmjene Plana nabave za 2020. godinu

II. Izmjene Plana Nabave 2020.

I. Izmjene Plana nabave za 2020. godinu

Plan nabave 2020. 


08 Poziv za dostavu ponuda (docx)

05 Troškovnik Parkiralište uz Groblje Sigetec VARIJANTA II BEZ CIJENA (xlsx)


08 Poziv za dostavu ponuda (docx)

05 Troškovnik Parkiralište Sigetec VARIJANTA IV BEZ CIJENA (xlsx)


XI. Izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu.docx

XI. Izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu.xlsx

X. Izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu

IX. Izmjene Plana nabave za 2019. godinu

VIII. Dopuna Plana nabave za 2019. godinu

VII. Izmjene Plana nabave za 2019. godinu

VI. Izmjenu Plana nabave za 2019. godinu

V. Izmjenu i dopunu Plana nabave za 2019. godinu

IV. Izmjene Plana nabave za 2019. godinu

III. Izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu

II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu

I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu

Plan nabave 2019.xls

Plan nabave za 2019. godinu


Poziv za dostavu ponuda – asfaltiranje

TROŠKOVNIK- CESTE Sigetec Dravska – bez cijena


Poziv za dostavu ponuda – igralište

Sigetec igralište – bez cijena


PARKIRALIŠTE PETERANEC – bez cijena

Poziv za dostavu ponuda – parkiralište


Plan nabave 2018.

I. Izmjene i dopune Plana nabave 2018. godine

Evidencija ugovora 2017.

Registar ugovora 2017.

Evidencija ostalih ugovora u 2016. godini

Registar ugovora o javnoj nabavi Općine Peteranec u 2016. godini

Evidencija ugovora bagatelne nabave u 2016. godini

Evidencija sklopljenih ugovora bagatelne nabave u 2015.

Evidencija ostalih sklopljenih ugovora u 2015. godini