08 Poziv za dostavu ponuda (docx)

05 Troškovnik Parkiralište uz Groblje Sigetec VARIJANTA II BEZ CIJENA (xlsx)


08 Poziv za dostavu ponuda (docx)

05 Troškovnik Parkiralište Sigetec VARIJANTA IV BEZ CIJENA (xlsx)


Plan nabave za 2019. godinu

Izmjene Plana nabave 22. 07.2019. (xlsx)

03 Plan nabave izmjena 6.6.2019.

04 Izmjene i dopune Plana nabave 10.07.2019

05 Izmjene Plana nabave 22. 07.2019.

06 Plan nabave izmjena 13.09.2019.


Poziv za dostavu ponuda – asfaltiranje

TROŠKOVNIK- CESTE Sigetec Dravska – bez cijena


Poziv za dostavu ponuda – igralište

Sigetec igralište – bez cijena


PARKIRALIŠTE PETERANEC – bez cijena

Poziv za dostavu ponuda – parkiralište


Plan nabave 2018.

I. Izmjene i dopune Plana nabave 2018. godine

Evidencija ugovora 2017.

Registar ugovora 2017.

Evidencija ostalih ugovora u 2016. godini

Registar ugovora o javnoj nabavi Općine Peteranec u 2016. godini

Evidencija ugovora bagatelne nabave u 2016. godini

Evidencija sklopljenih ugovora bagatelne nabave u 2015.

Evidencija ostalih sklopljenih ugovora u 2015. godini