Javna nabava

2021.
Odluka o odabiru – nabava komunalne opreme

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – nabava komunalne opreme

Obavijest o izmjeni Troškovnika

Izmjena Troskovnika nabave komunalne opreme – bez cijena

Poziv za dostavu ponuda-nabava komunalne opreme-polupodzemni spremnici za odvojeno prikupljanje stakla i metala

Troskovnik nabave komunalne opreme – bez cijena


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – zimska služba 2021.- 2022

Odluka o odabiru – zimska služba 2021. – 2022. godine

Poziv_za_dostavu_ponude_-_zimska_sluzba_2021-2022

Obrazac_1._-_Ponudbeni_list

Obrazac 2. – Troskovnik (2)

Obrazac_3._-_Izjava_o_nekažnjavanju

Obrazac_4.__Izjava_o_broju_zaposlenih

Obrazac_5._-_Podaci_o_clanovima_zajednice_ponuditelja

Obrazac_6._-_Podaci_o_podugovarateljima (1)

Obrazac_7._-_Izjava_o_nepromjenjivosti_cijena

Obrazac_8.__Izjava_o_raspolaganju_trazenim_strojevima

Obrazac_9._-_Izjava_o_solidarnoj_odgovornosti_clanova_zajednice_ponuditelja

Obrazac_10._-_Izjava_gospodarskog_subjekta


Odluka o odabiru – radovi na izgradnji javne rasvjete na dijelu DC 41 na području Općine Peteranec – produžetak ulice Matije Gupca

Mapa_1_Građevinski projekt_Projekt prometnih površina_Općina Peteranec

Mapa_2_Elektrotehnički projekt_Općina Peteranec

Poziv za dostavu ponuda-nabava radova na izgradnji javne rasvjete na dijelu DC41 na području Općine Peteranec-produžetak ulice Matije Gupca

Troškovnik – javna rasvjeta DC 41 bez cijena


Odluka o odabiru – radovi na izgradnji ograde oko groblja u Sigecu – I. faza

Izmjena Poziva za dostavu ponuda – radovi na izgradnji ograde oko groblja u Sigecu – I. faza

Novi Troškovnik za izgradnju ograde oko groblja u naselju Sigetec I. faza bez cijena

Poziv za dostavu ponuda – nabava radova na izgradnji ograde oko groblja u Sigecu – I. faza

Troškovnik za izgradnju ograde oko groblja u naselju Sigetec – I. faza bez cijena


Odluka o odabiru – izrada projektne dokumentacije za izgradnju Društvenog doma-Kulturnog centra u Peterancu

Izmjena Poziva za dostavu ponuda – nabava usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju Društvenog doma-Kulturnog centra u Peterancu

Poziv za dostavu ponuda – nabava usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju Društvenog doma-Kulturnog centra u Peterancu


Statističko izvješće o javnoj nabavi Općina Peteranec za 2021. godinu


IX. izmjena i dopuna Plana nabave za 2021. godinu

VIII. izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu

VII. izmjena Plana nabave za 2021. godinu

VI. izmjene Plana nabave za 2021. godinu

V. izmjene i dopuna Plana nabave za 2021. godinu

IV. Izmjene Plana nabave za 2021. godinu

III. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu

II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu (xlsx)

I. izmjene i dopuna Plana nabave za 2021. godinu (xlsx)

Plan nabave 2021. (xlsx)

2020.
Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2020. godinu


Odluka o odabiru – izvođenje radova na izgradnji pješačke staze na dijelu DC 41  na području Općine Peteranec – produžetak ulice Matije Gupca

Poziv na dostavu ponuda – izgradnja pješačke staze na dijelu DC 41 na području Općine peteranec – produžetak ulica Matije Gupca

PRILOG 1 – Ponudbeni list

PRILOG 2 – Obrazac Izjave ponuditelja o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora

PRILOG 3 – Obrazac Izjave ponuditelja o dostavi jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

Troškovnik – pješačka staza produžetak ulice Matije Gupca .xlsx.


Odluka o poništenju – POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE ZA USLUGU ČIŠĆENJA SNIJEGA NA NERAZVRSTANIM CESTAMA (ZIMSKA SLUŽBA)  NA PODRUČJU OPĆINE PETERANEC ZA RAZDOBLJE OD 2020. DO 2022. GODINE

POZIV NA DOSTAVU PONUDA, zimska služba

PRILOG 1 – ponudbeni list

PRILOG 2- obrazac izjave o nekažnjavanju

TROŠKOVNIK


Odluka o odabiru – izvođenje radova na rekonstrukciji Hrvatskog vatrogasnog doma u Peterancu (pdf)

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA – rekonstrukcija Hrvatskog vatrogasnog doma

Građevinski projekt – rekonstrukcija Hrvatskog vatrogasnog doma u naselju Peteranec bez troškovnika

Prilog 1 – PONUDBENI LIST

Prilog 2 – Obrazac Izjave o nekažnjavanju

Prilog 3 – Obrazac o dostavi jamstva

Dodatak 1 i 2 Ponudbenom listu

Troškovnik za rekonstrukciju Hrvatskog vatrogasnog doma u Peterancu


Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2019. godinu (pdf)


Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje radova na uređenju trga u Sigecu u ulici Braće Radić kč.br. 3504-139 i 1226, k.o. Sigetec

Idejno rješenje za izvođenje radova na uređenju trga u Sigecu u ulici Braće Radić kč.br. 3504/139 i 1226, k.o. Sigetec

Troškovnik – izvođenje radova na uređenju trga u Sigecu u ulici Braće Radić kč.br. 3504/139 i 1226, k.o. Sigetec

Poziv za dostavu ponuda za izvođenje radova na uređenju trga u Sigecu u ulici Braće Radić kč.br. 3504/139 i 1226, k.o. Sigetec  s Prilozima


VI. izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu

V. Izmjene i dopunu Plana nabave za 2020. godinu

IV. Izmjene i dopuna Plana nabave za 2020. godinu

III. izmjene Plana nabave za 2020. godinu

II. Izmjene Plana Nabave 2020.

I. Izmjene Plana nabave za 2020. godinu

Plan nabave 2020.