Lokalni izbori 2021.

Tablica troškova provedbe Lokalnih izbora 2021. godine – OPĆINA PETERANEC

Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izborima za općinskog načelnika Općine Peteranec 2021.

Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izborima za članove Općinskog vijeća Općine Peteranec


Izvješće o troškovima Lokalnih izbora 2021. godine

Konačni rezultati izbora općinskog načelnika Općine Peteranec provedenih 16. svibnja 2021. godine

Konačni rezultati izbora članova Općinskog vijeća Općine Peteranec provedenih 16. svibnja 2021. godine

Rezultati izbora općinskog načelnika Općine Peteranec provedenih 16. svibnja 2021. godine

Rezultati izbora članova Općinskog vijeća Općine Peteranec provedenih 16. svibnja 2021. godine


Objava pravovaljanih kandidatura za izbor općinskog načelnika Općine Peteranec (vrijeme objave: 30.04.2021., 08:45)

Pravovaljana kandidatura za izbor općinskog načelnika Općine Peteranec – HDZ – MREŽA

Pravovaljana kandidatura za izbor općinskog načelnika Općine Peteranec – kandidat grupe birača Ivan Derdić

Zbirna lista pravovaljanih kandidatura za izbor općinskog načelnika Općine Peteranec

Pravovaljana kandidacijska lista za izbor članova Općinskog vijeća Općine Peteranec – kandidat grupe birača – Ivan Derdić

Pravovaljana kandidacijska lista za izbor članova Općinskog vijeća Općine Peteranec HDZ – MREŽA

Pravovaljana kandidacijska lista za izbor članova Općinskog vijeća Općine Peteranec – SDP

Zbirna lista pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članova Općinskog vijeća Općine Peteranec


Rješenje o imenovanju biračkog odbora na području Općine Peteranec – biračko mjesto broj 001 Peteranec

Rješenje o imenovanju biračkog odbora na području Općine Peteranec – biračko mjesto broj 002 Sigetec

Rješenje o imenovanju biračkog odbora na području Općine Peteranec – biračko mjesto broj 003 Komatnica

 

Obavijest vladajućim i oporbenim političkim strankama (docx)

Rješenje o imenovanju proširenog sastava OIP-a Općine Peteranec (pdf)

Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine Peteranec (pdf)

Obavijest o ovjeri očitovanja o prihvaćanju kandidature i predaja kandidacijskih lista i kandidatura (docx)

Rješenje o imenovanju stalnog sastava OIP-a Općine Peteranec (pdf)