Registar sklopljenih ugovora Općine Peteranec od 01.01.2018. do 30.06.2018. (pdf)

Registar sklopljenih ugovora Općine Peteranec od 01.01.2018. do 31.12.2018. (pdf)

Evidencija ugovora 2017.

Registar ugovora 2017.

Evidencija ostalih ugovora u 2016. godini

Evidencija sklopljenih ugovora bagatelne nabave u 2015. godini

Ugovori sklopljeni u 2013. godini