Službenik za nepravilnosti

Osoba zadužena za nepravilnosti

Temeljem odredbe članka 36. stavka 2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (“Narodne novine” broj 141/06.), utvrđena je obveza čelnika korisnika proračuna da imenuje osobu zaduženu za nepravilnosti koja će zaprimati obavijesti o nepravilnostima i sumnjama na prijevaru ili samostalno poduzimati radnje protiv nepravilnosti i prijevara.

Temeljem odredbe članka 6. stavka 5. Naputka o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (“Narodne novine” broj 70/12.) utvrđena je dužnost čelnika jedinice lokalne samouprave da na internetskim stranicama i/ili oglasnoj ploči jedinice lokalne samouprave objavi podatke o osobi zaduženoj za nepravilnosti (telefon, fax, e-mail).

Osoba zadužena za nepravilnosti: Mirjana Balog

Matije Gupca 13, Peteranec

tel: 048/636-289

fax: 048/636-436

e-mail: opcina-peteranec@kc.htnet.hr