Sukob interesa

Sprečavanje sukoba interesa

Temeljem članka 80. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16; u daljnjem tekstu: ZJN 2016.) Općina Peteranec kao javni naručitelj objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima bi naručitelj bio u sukobu interesa sukladno članku 76. stavku 1.
Ova obavijest daje se temeljem izjava predstavnika naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016.

Općinski načelnik Ivan Derdić – Izjava o nepostojanju sukoba interesa


Obavijest – sukob interesa

Općinski načelnik Krešimir Matijašić – Izjava sukob interesa

Zamjenik općinskog načelnika Darko Palaš – Izjava sukob interesa