Sukob interesa

Obavijest – sukob interesa

Općinski načelnik Krešimir Matijašić – Izjava sukob interesa

Zamjenik općinskog načelnika Darko Palaš – Izjava sukob interesa