Udruga žena Sigetec

Osnovana je 1968. godine kao nasljednica stare udruge žena „Hrvatsko srce“.
Predsjednica udruge: Marija Janković

Naša udruga osnovana je 1968. godine kao nasljednica stare udruge žena „Hrvatsko srce“ koje su djelovale prije II. svjetskog rata. Osnivanjem 1968. godine imenuje se „Aktiv žena“ pod kojim imenom udruga djeluje do 1990. godine kada zbog Domovinskog rata udruga kratko obustavlja svoje aktivnosti.

 Nakon kraće stanke udruga nastavlja sa svojim aktivnostima i to pod nazivom „Društvo žena“. U to vrijeme Udruga je imala više od 50 članica koje su sa snažnom voljom i elanom radile na dobrobit društva i cijelog sela Sigetec.

 Osnivanjem udruga Društvo žena je mijenjalo naziv još jednom i tada postaje „udruga žena“. Pod tim imenom udruga djeluje i danas. Protekom vremena bilježi se pad članstva uzrokovano što preranom smrću članica ili raseljavanjem.

O Udruzi

Udruga se ponosi svojim izrađenim barjakom i obilježavanjem 50. godina djelovanja. Manifestacija koja posebno obilježava Udrugu žena Sigetec je „Majčin dan“ na koju dolaze udruge žena s područja Koprivničko-križevačke županije ali i šire. 

Naše članice podupiru rad drugih udruga sudjelovanjem na manifestacijama u njihovim organizacijama. Želja članica naše udruge jest aktivnije se uključivati u sva događanja međutim sa protokom vremena došle smo na mali broj aktivnih članica. 

Jednako tako nadamo se nastavku suradnje s Općinom Peteranec koja uvijek podupire naše aktivnosti i bez koje ne bi mogle provoditi svoje aktivnosti.

Povezane Objave

18. Galovićeva pramalet dostojno proslavila punoljetnost kajkavske manifestacije

U subotu 10. lipnja održana je u Galovićevu domu na etno-imanju obitelji Betlehem...

Read More

Osmijeh udruga za terapijsko jahanje

Udruga Osmijeh udruga za terapijsko jahanje Adresa: Fran Galović 140, Peteranec, Croatia,...

Read More