Božićna dječja priredba u Peterancu

Božićna dječja priredba u Peterancu

U četvrtak 18. prosinca u Vatrogasnom domu u Peterancu održana je dječja priredba. Na priredbi su sudjelovala djeca Dječjeg vrtića “Lastavica” i Područne škole “Fran Galović”.

Nakon priredbe koja se sastojala od pjesme, plesa i recitacija,  Djed Božičnjak podijelio je djeci poklone koje je osigurala Općina Peteranec.

priredbapet