Humanitarna akcija za pomoć žrtvama poplave

Humanitarna akcija za pomoć žrtvama poplave

Na inicijativu DVD-a Peteranec i DVD-a Sigetec, na području Općine Peteranec organizirano je sakupljanje pomoći za ugrožene na poplavljenim područjima na prostoru Republike Hrvatske. Sakupljanje odjeće, hrane, igračaka i higijenskih potrepština organizirano je 19. i 20. svibnja u Vatrogasnim domovima u Peterancu i Sigecu.

Humanitarnoj akciji odazvao se veliki broj mještana kao i Općina Peteranec koja je donirala robu u vrijednosti 2.000,00 kuna. Dva prepuna kombija DVD-a Peteranec i Sigetec uputila su se 21. svibnja na poplavljena područja u Slavoniji.