Javna objava upisa djece u dječji vrtić Vrapčić Drnje za pedagošku godinu 2016/17

Javna objava upisa djece u dječji vrtić Vrapčić Drnje za pedagošku godinu 2016/17

Na temelju Članka 3. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću „Vrapčić“ Drnje Upravno vijeće vrtića objavljuje 29.03.2016.

JAVNA OBJAVA UPISA

DJECE U DJEČJI VRTIĆ ZA PEDAGOŠKU GODINU 2016/17

Zahtjevi za upis primat će se od 01.04.2016. do 15.04.2016. godine u prostorijama Dječjeg vrtića Lastavica, svakog radnog dana u vremenu od 14,00 do 16,00 sati.

Zahtjevi za upis djece podnose korisnici usluga koji imaju prebivalište na području općine Peteranec za djecu od navršene tri godine do godine pred polazak u školu.

Zahtjevi za upis podnose se za:

  • 10-satni redovni program

  • program predškole

Djeca se upisuju u vrtić uz primjenu prednosti i bodovanju sukladno odredbama Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Vrapčić Drnje.

Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu koji je sastavljen sukladno odredbama Pravilnika, a preuzima se u prostorijama dječjeg vrtića ( ili na web stranici Općine Peteranec- vrtić- Lastavica).

Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti upisnu dokumentaciju koja je navedena u upisnom obrascu.

Odluka u upisu bit će objavljena na oglasnoj ploči vrtića 25.04. 2016.godine.

Na upis je potrebno dovesti dijete koje se upisuje u vrtić.

Podnositelji zahtjeva neće se pojedinačno obavješćivati.

Podnositelji zahtjeva nezadovoljni Odlukom o upisu imaju pravo u roku od 15 dana od dana objave iste, podnijeti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića.

Zahtjev s kompletnom dokumentacijom dostaviti osobno ili na adresu:

Dječji vrtić Lastavica, Matije Gupca 15 A , 48 321 Peteranec.

Sve obavijesti vezane uz upis mogu se dobiti na telefone 048 831 492 (uprava), 048 636 081 (vrtić) svakog radnog dana u vremenu od 7,00 do 15,00 sati.

Obrazac zahtjeva možete preuzeti OVDJE.