OBAVIJEST o otvaranju prijava na Javni natječaj

OBAVIJEST o otvaranju prijava na Javni natječaj

Poštovani,

obavještavamo Vas da će otvaranje prijava pristiglih na javni natječaja za zakup poljoprivrednog

zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Peteranec biti dana 20. travnja 2022. godine  (srijeda) u 17.00 sati

u Općinskoj vijećnici Općine Peteranec, na adresi Matije Gupca 13, Peteranec.