Prvi dan škole

Prvi dan škole

Kao i svake godine sve učenike s područja Općine Peteranec prvog dana početka nastave 9. rujna 2019. godine na školskim klupama dočekale su bilježnice s radnim priborom, a učenike od prvog do četvrtog razreda područnih škola u Peterancu i Sigecu osim bilježnica dočekao je radni pribor, likovni materijal i slatkiši. Isto tako Općina Peteranec je financirala i nabavu novih garderobnih ormarića za sve učenike iz PŠ Sigetec dok su za potrebe PŠ Peteranec nabavljene nove garderobne klupe. Podsjećamo roditelje da u Općini Peteranec podnesu zahtjev za sufinanciranje troškova kupnje zbirki zadataka i radnih bilježnica do 01.10.2019. godine. Uz navedeno Općina Peteranec je za sve učenike s područja Općine od prvog do osmog razreda u školskoj godini 2019/2020. osigurala besplatnu školsku prehranu.