Rezultati izbora za općinskog načelnika i članove Općinskog vijeća Općine Peteranec

Rezultati izbora za općinskog načelnika i članove Općinskog vijeća Općine Peteranec