Tehnički pregled traktora u Peterancu

Tehnički pregled traktora u Peterancu

Stanica za tehnički pregled vozila Koprivnica

vršit će tehnički pregled traktora i priključnih vozila
u razdoblju od 14. do 17. ožujka 2016. u Peterancu u vremenu od 8,00 do 13,00 sati
iza Općinske zgrade u Peterancu, Matije Gupca 13.