Popis imenovanih mrtvozornika za područje Općine Peteranec sa brojevima njihovih telefona

Mansour El. Bahtity, dr. med.

Kontakt: 098 249 474
Hlebine

Robert Dukarić, medicinski tehničar

Kontakt: 091 3893 272
Peteranec

Maja Godek, medicinska sestra

Kontakt: 098 934 6596
Peteranec

Kristina Večenaj, medicinska sestra

Kontakt: 099 722 1489
Koprivnica