Javni natječaji i pozivi

2020. godina
JAVNI POZIV za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u sklopu Programa za financiranje zapošljavanje u javnom radu za 2020. godinu (pdf)


Poziv na testiranje i intervju (.doc)

Oglas za prijam u službu – računovodstveni referent

OBRAZAC IZJAVA

Upute kandidatima


Javni poziv – evidentiranje nerazvrstane ceste od raspela do mosta u Sigecu drugi puta IJ


Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2019. godinu (pdf)


06 Javni natječaj za prodaju nekretnina objava (docx)


Odluka o financiranju provedbe programa – projekata javnih potreba u sportu na području Općine Peteranec u 2020. godini

Odluka o financiranju provedbe programa i projekata javnih potreba u kulturi na području Općine Peteranec u 2020. godini

Odluka o financiranju programa i projekata udruga i ostalih organizacija civilnog društva na području Općine Peteranec u 2020. godini


Javni poziv za podnošenje prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Peteranec za 2020. godinu

Program stambenog zbrinjavanja mladih obitelji na području Općine Peteranec za 2020. godinu

OBRAZAC 3 prijava za Mjeru 4.1.

OBRAZAC 4 prijava za Mjeru 4.2.

Obrazac 5 – izjava o prvoj nekretnini

Obrazac 6 izjava o predaji zaduznice

Obrazac 7 izjava o izvanbracnoj zajednici

Obrazac 8 izjava o promjeni prebivališta

Obrazac 9 izjava za suvlasnika

Obrazac 10 Izjava o zaštiti osobnih podataka


O G L A S – namještenik – komunalni radnik – grobar 1 izvršitelja/icu radi zamjene duže odsutnog namještenika

04 Upute kandidatima

05 Obrazac izjave 

06 Obavijest – testiranje


Javni poziv – evidentiranje nerazvrstane ceste od raspela do mosta u Sigecu


Odluka o poticanju uređenja nekretnina na području Općine Peteranec

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za uklanjanje ruševnih i zapuštenih stambenih objekta na području Općine Peteranec

Obrasci za podnošenje zahtjeva za uklanjanje ruševnog i zapuštenog stambenog objekta na području Općine Peteranec


Javni natječaj financiranje programa i projekata udruga i ostalih organizacija civilnog društva na području Općine Peteranec u 2020. godini

Upute za prijavitelje

Obrazac 1 – Opisni obrazac prijave programa-projekta

Obrazac 2 – Obrazac proračuna programa-projekta

Obrazac 3 – Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac 4 – Izjava o urednom ispunjenju obveza iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju

 Obrazac 5 – Popis priloga

Obrazac 6 – Obrazac za ocjenu kvalitete prijave

Obrazac 7 – Ugovor o financiranju programa-projekta

Obrazac 8 – Obrazac opisnog izvjestaja programa-projekta

Obrazac 9 – Obrazac financijskog izvještaja programa-projekta


Javni natječaj financiranje provedbe programa i projekata javnih potreba u kulturi na području Općine Peteranec u 2020. godini

Upute za prijavitelje

Obrazac 1 – Opisni obrazac prijave programa – projekta

Obrazac 2 – Obrazac proračuna programa – projekta

Obrazac 3 – Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac 4 – Izjava o urednom ispunjenju obveza iz prethono sklopljenih ugovora o financiranju

 Obrazac 5 – Popis priloga uz prijavu

Obrazac 6 – Obrazac za ocjenu kvalitete prijave

Obrazac 7 – Ugovor o financiranju programa – projekta

Obrazac 8 – Obrazac opisnog izvještaja programa – projekta

Obrazac 9 – Obrazac financijskog izvještaja programa – projekta


 Javni natječaj za financiranje provedbe programa i projekata javnih potreba u sportu na području Općine Peteranec u 2020. godini

Upute za prijavitelje

Obrazac 1 – Opisni obrazac prijave

Obrazac 2 – Obrazac proračuna

Obrazac 3 – Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac 4 – Izjava o urednom ispunjenju obveza iz prethodno sklopljenih ugovora o financiranju

Obrazac 5 – Popis priloga uz prijavu

Obrazac 6 – Obrazac za ocjenu kvalitete prijave

Obrazac 7 – Ugovor o financiranju programa – projekta

Obrazac 8 – Obrazac opisnog izvještaja

Obrazac 9 – Obrazac financijskog izvještaja

2019. godina
Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli studentskih stipendija u akademskoj godini 2019 – 2020 (PDF)

Odluka o dodjeli studentskih stipendija u akademskoj godini 2019 – 2020 (PDF)

Lista reda prvenstva za stipendiranje studenata s područja Općine Peteranec u akademskoj godini 2019 – 2020 (PDF)


00 Pravilnik o stipendiranju studenata s područja Općine Petranec

01 Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu studentskih stipendija

02 Izjava da nisam korisnik drugih stipendija

02 Izjava o broju članova domaćinstva

02 Javni natječaj stipendiije 2019-2020.

02 Obrazac prijave na natječaj

02 Privola o zaštiti osobnih podataka


Javni natječaj za prodaju nekretnina (docx)

Odluka o poništenju Javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Peteranec


04 Javni natječaj za zakup poslovnog prostora (docx)


Javni natječaj za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva – (su)financiranje manifestacija i drugih događanja od interesa za Općinu Peteranec u 2019. godini

2. Upute za prijavitelje – pokroviteljstva

Obrazac 1 – prijavni obrazac

Obrazac 2 – obrazac proračuna

Obrazac 3 – Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac 4 – Izjava o podmirenim obvezama

Obrazac 5 – Popis priloga uz prijavu (1)

Obrazac 6 – obrazac za procjenu kvalitete

Obrazac 7 – ugovor

Obrazac 8 – opisni izvjestaj

Obrazac 9 – obrazac financijskog izvještaja

Odluka o dodjeli pokroviteljstva 2019. godini


Javni natječaj za (su)financiranje programa/projekata udruga i ostalih organizacija civilnog društva na području Općine Peteranec za 2019. godinu

2. Upute za prijavitelje

Obrazac 1 – Opisni obrazac prijave programa – projekta

Obrazac 2 – Obrazac proračuna programa – projekta

Obrazac 3 – Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac 4 – Izjava o urednom ispunjenju obveza iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju

Obrazac 5 – Popis priloga

Obrazac 6 – Obrazac za ocjenu kvalitete prijave

Obrazac 7 – Ugovor o financiranju programa – projekta

Obrazac 8 – Obrazac opisnog izvjestaja programa – projekta

Obrazac 9 – Obrazac financijskog izvještaja programa – projekta

Odluka o financiranju programa i projekata udruga i ostalih organizacija civilnog društva


Izmjena javnog natječaja kultura 2019. godine

Javni natječaj za financiranje provedbe programa/projekata javnih potreba u kulturi na području Općine Peteranec za 2019. godinu

02 UPUTE ZA PRIJAVITELJE

Obrazac 1 – Opisni obrazac prijave programa – projekta 03

Obrazac 2 – Obrazac proračuna programa – projekta

Obrazac 3 – Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac 4 – Izjava o urednom ispunjenju obveza iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju

Obrazac 5 – Popis priloga

Obrazac 6 – Obrazac za ocjenu kvalitete prijave

Obrazac 7 – Ugovor o financiranju programa – projekta

Obrazac 8 – Obrazac opisnog izvjestaja programa – projekta

Obrazac 9 – Obrazac financijskog izvještaja programa – projekta(1)

Odluka o financiranju programa i projekta u kulturi u 2019. godini


Javni natječaj za financiranje provedbe programa/projekata u sportu na području Općine Peteranec za 2019. godinu

02 UPUTE ZA PRIJAVITELJE

Obrazac 1 – opisni obrazac prijave

Obrazac 2 – Obrazac proracuna

Obrazac 3 – Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac 4 – Izjava o urednom ispunjenju obveza iz prethono sklopljenih ugovora o financiranju

Obrazac 5 – Popis priloga uz prijavu

Obrazac 6 – Obrazac za ocjenu kvalitete prijave

Obrazac 7 – Ugovor o financiranju programa-projekta

Obrazac 8 – Obrazac opisnog izvjestaja

Obrazac 9 – Obrazac financijskog izvjestaja

Odluka o financiranju javnih potreba u sportu u 2019. godini


Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za (su)financiranje projekata i programa udruga i ostalih organizacija civilnog društva iz proračuna Općine Peteranec u 2019. godini (PDF)