Javni natječaji i pozivi

2022. godina
Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme – višeg stručnog suradnika za računovodstvene poslove

OBRAZAC_IZJAVA

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA


Odluka o poništenju oglasa za prijam u službu u JUO Općine Peteranec referenta za računovodstvene poslove

Poziv na testiranje i intervju

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme – referent za računovodstvene poslove

01 UPUTE-NA-WEBU

01 OBRAZAC_IZJAVA


Javni_poziv_za_sufinanciranje_potpora_u_poljoprivredi_na_podrucju_Opcine_Peteranec_u_2022._godini

Obrazac_zahtjeva-_Umjetno_osjemenjivanje junica_i_krava

Odluka_o_raspisivanju_javnog_poziva_za_sufinanciranje_potpora_u_poljoprivredi_na_podrucju_Opcine_Peteranec_u_2022._godini

Program-potpora-poljoprivredi-na području Općine Peteranec za 2022. godini


Javni-poziv-za-podnošenje-prijava-za-korištenje-sredstava-pri-rješavanju-stambenog-pitanja-mladih-na-području-Općine-Peteranec-za-2022.-godinu

Program-stambenog-zbrinjavanja-mladih-obitelji-na-podrucju-Opcine-Peteranec-za-2022.-godinu

OBRAZAC 1 prijava za Mjeru 4.1.

OBRAZAC 2 prijava za Mjeru 4.2.

Obrazac 3 – izjava o prvoj nekretnini

Obrazac 4 izjava o predaji zaduznice

Obrazac 5 izjava o izvanbracnoj zajednici

Obrazac 6 izjava o promjeni prebivališta

Obrazac 7 izjava za suvlasnika

Obrazac 8 izjava o zaštiti osobnih podataka


JAVNI POZIV nositeljima stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena PET-NC-1020-DRAVSKA u naselju Sigetec


NATJEČAJ za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Peteranec

Ponudbeni-obrazac-zakup

02 Peteranec_PK-1

02 Peteranec_PK-2

02 Peteranec_PK-3

02 Peteranec_PK-4


Odluka o (su)financiranju programa i projekata udruga i ostalih organizacija civilnog društva na području Općine Peteranec u 2022. godini

Odluka o (su)financiranju provedbe programa – projekata javnih potreba u sportu na području Općine Peteranec u 2022. godini

Odluka o (su)financiranju provedbe programa i projekata javnih potreba u kulturi na području Općine Peteranec u 2022. godini

Odluka o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja

Javni natječaj za (su)financiranje programa i projekata udruga i ostalih organizacija civilnog društva na području Općine Peteranec u 2022. godini

Obrazac 1 – Opisni obrazac prijave programa-projekta

Obrazac 2 – Obrazac proračuna programa-projekta

Obrazac 3 – Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac 4 – Izjava o urednom ispunjenju obveza iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju

Obrazac 5 – Popis priloga

Obrazac 6 – Obrazac za ocjenu kvalitete prijave

Obrazac 7 – Ugovor o financiranju programa-projekta

Obrazac 8 – Obrazac opisnog izvjestaja programa-projekta

Obrazac 9 – Obrazac financijskog izvještaja programa-projekta

Upute za prijavitelje


Javni natječaj za (su)financiranje provedbe programa i projekata javnih potreba u kulturi na području Općine Peteranec u 2022 godini

Obrazac 1 – Opisni obrazac prijave programa-projekta

Obrazac 2 – Obrazac proračuna programa-projekta

Obrazac 3 – Izjava-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja

Obrazac 4 – Izjava o urednom ispunjenju obveza iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju

Obrazac 5 – Popis priloga

Obrazac 6 – Obrazac za ocjenu kvalitete prijave

Obrazac 7 – Ugovor o financiranju programa-projekta

Obrazac 8 – Obrazac opisnog izvjestaja programa-projekta

Obrazac 9 – Obrazac financijskog izvještaja programa-projekta

Upute za prijavitelje


Javni natječaj za( su)financiranje provedbe programa i projekata javnih potreba u sportu na području Općine Peteranec u 2022. godini

Obrazac 1 – opisni obrazac prijave

Obrazac 2 – Obrazac proracuna

Obrazac 3 – Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac 4 – Izjava o urednom ispunjenju obveza iz prethono sklopljenih ugovora o financiranju

Obrazac 5 – Popis priloga uz prijavu

Obrazac 6 – Obrazac za ocjenu kvalitete prijave

Obrazac 7 – Ugovor o financiranju programa-projekta

Obrazac 8 – Obrazac opisnog izvjestaja

Obrazac 9 – Obrazac financijskog izvjestaja

Upute za prijavitelje


Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu poticaja za rušenje i uklanjanje ruševnih i zapuštenih stambenih objekta na području Općine Peteranec u 2022. godini

Obrasci za podnošenje zahtjeva za dodjelu poticaja za rušenje i uklanjanje ruševnih i zapuštenih stambenih objekta na području Općine Peteranec u 2022. godini

Odluka-o-poticanju-uređenja-nekretnina-na-području-Opcine-Peteranec-u-2022.-godini

2021. godina
Odluka o dodjeli studentskih stipendija studentima s prebivalištem na području Općine Peteranec u akademskoj godini 2021. – 2022.

Obrazac prijave na Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2021. – 2022. godini

Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija za studente s prebivalištem na području Općine Peteranec u akademskoj godini 2021. – 2022.

Izjava o privoli za prikupljanje i obradu osobnih podataka

Izjava da nisam korisnik stipendija iz drugog izvora

Izjava o broju članova domaćinstva


Poziv na testiranje i intervju

Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravi odjel Općine Peteranec višeg referenta – komunalnog redara

Obavijest i upute kandidatima

OBRAZAC_IZJAVE


JAVNI-POZIV – evidentiranje Nerazvrstane ceste PET-NC-1002 – ULICA MATIJE GUPCA – PETERANEC – HEREŠIN

Odluka o financiranju provedbe programa – projekata javnih potreba u sportu na području Općine Peteranec u 2021. godini

Ponovljeni javni natječaj za financiranje provedbe programa i projekata javnih potreba u sportu na području Općine Peteranec u 2021. godini

Upute za prijavitelje

Obrazac 1 – opisni obrazac prijave

Obrazac 2 – Obrazac proracuna

Obrazac 3 – Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac 4 – Izjava o urednom ispunjenju obveza iz prethono sklopljenih ugovora o financiranju

Obrazac 5 – Popis priloga uz prijavu

Obrazac 6 – Obrazac za ocjenu kvalitete prijave

Obrazac 7 – Ugovor o financiranju programa-projekta

Obrazac 8 – Obrazac opisnog izvještaja

Obrazac 9 – Obrazac financijskog izvjestaja


JAVNI POZIV- Općina Peteranec- evidentiranje izvedenog stanja cesta ulica Kralja Tomislava, Frana Galovića i Braće Radić u Peterancu


Obavijest o privremenom zatvaranju Javnog poziva za dodjelu financijskih potpora iz Proračuna Općine Peteranec za poticanje gospodarskog razvoja Općine Peteranec u 2021. godini

Izmjene i dopune Javnog poziva za dodjelu financijskih potpora iz Proračuna Općine Peteranec za poticanje gospodarskog razvoja Općine Peteranec u 2021. godini

Javni poziv za dodjelu financijskih potpora iz Proračuna Općine Peteranec za poticanje gospodarskog razvoja Općine peteranec u 2021. godini

Program poticanja gospodarskog razvoja Općine Peteranec u 2021. godini

Obrazac – Mjera 1. Potpore za osnivanje poduzeća i obrta

Obrazac – Mjera 2. Potpore za izgradnju-rekonstrukciju-opremanje poslovnih objekata ili nabavku opreme za rad-proizvodnju


Odluka o isplati jednokratne novčane potpore-uskrsnice umirovljenicma s prebivalištem na području Općine Peteranec u 2021. godini

Javni poziv umirovljenicima s prebivalištem na području Općine Peteranec za ostvarivanje prava na isplatu jednokratne novačane potpore-uskrsnice u 2021. godini

Obrazac-_ZAHTJEV_ZA_USKRSNICU_2021


Odluka o financiranju provedbe programa – projekata javnih potreba u sportu na području Općine Peteranec u 2021. godini

Odluka o financiranju programa i projekata udruga i ostalih organizacija civilnog društva na području Općine Peteranec u 2021. godini

Odluka o financiranju provedbe programa i projekata javnih potreba u kulturi na području Općine Peteranec u 2021. godini

Odluka o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja 2021


Program-stambenog-zbrinjavanja-mladih-obitelji-na-području-Općine-Peteranec-za-2021.-godinu

Javni-poziv-za-podnošenje-prijava-za-korištenje-sredstava-pri-rješavanju-stambenog-pitanja-mladih-obitelji-na-području-Općine-Peteranec-za-2021.-godinu

OBRAZAC 1 prijava za Mjeru 4.1.

OBRAZAC 2 prijava za Mjeru 4.2.

Obrazac 3 – izjava o prvoj nekretnini

Obrazac 4 izjava o predaji zaduznice

Obrazac 5 izjava o izvanbracnoj zajednici

Obrazac 6 izjava o promjeni prebivališta

Obrazac 7 izjava za suvlasnika

Obrazac 8 izjava o zaštiti osobnih podataka


Odluka-o-poticanju-uređenja-nekretnina-na-području-Općine-Peteranec u 2021. godini

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu poticaja za rušenje i uklanjanje ruševnih i zapuštenih stambenih objekta na području Općine Peteranec u 2021. godini

Obrasci za podnošenje zahtjeva za dodjelu poticaja za rušenje i uklanjanje ruševnih i zapuštenih stambenih objekta na području Općine Peteranec u 2021. godini


Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga i ostalih organizacija civilnog društva na području Općine Peteranec u 2021. godini

Obrazac 1 – Opisni obrazac prijave programa-projekta

Obrazac 2 – Obrazac proračuna programa-projekta

Obrazac 3 – Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac 4 – Izjava o urednom ispunjenju obveza iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju

Obrazac 5 – Popis priloga

Obrazac 6 – Obrazac za ocjenu kvalitete prijave

Obrazac 7 – Ugovor o financiranju programa-projekta

Obrazac 8 – Obrazac opisnog izvjestaja programa-projekta

Obrazac 9 – Obrazac financijskog izvještaja programa-projekta

Upute za prijavitelje


Javni natječaj za sufinanciranje provedbe programa i projekata javnih potreba u kulturi na području Općine Peteranec u 2021 godini

Obrazac 1 – Opisni obrazac prijave programa-projekta

Obrazac 2 – Obrazac proračuna programa-projekta

Obrazac 3 – Izjava-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja-1

Obrazac 4 – Izjava o urednom ispunjenju obveza iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju

Obrazac 5 – Popis priloga

Obrazac 6 – Obrazac za ocjenu kvalitete prijave

Obrazac 7 – Ugovor o financiranju programa-projekta

Obrazac 8 – Obrazac opisnog izvjestaja programa-projekta

Obrazac 9 – Obrazac financijskog izvještaja programa-projekta

Upute za prijavitelje


Javni natječaj za financiranje provedbe programa i projekata javnih potreba u sportu na području Općine Peteranec u 2021. godini

Obrazac 1 – opisni obrazac prijave

Obrazac 2 – Obrazac proracuna

Obrazac 3 – Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac 4 – Izjava o urednom ispunjenju obveza iz prethono sklopljenih ugovora o financiranju

Obrazac 5 – Popis priloga uz prijavu

Obrazac 6 – Obrazac za ocjenu kvalitete prijave

Obrazac 7 – Ugovor o financiranju programa-projekta

Obrazac 8 – Obrazac opisnog izvjestaja

Obrazac 9 – Obrazac financijskog izvjestaja

Upute za prijavitelje


Natječaj računovodstveni referent na neodređeno

Obavijest i upute kandidatima – računovodstveni referent

Poziv na testiranje i intervju

2020. godina
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za zakup poslovnog prostora – vrtić (docx)

Javni na natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Peteranec (docx)


Odluka o dodjeli studentskih stipendija u akademskoj godini 2020.-2021.

Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija za studente s prebivalištem na području Općine Peteranec u akademskoj godini 2020. – 2021.

Obrazac prijave na Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2020.-2021. godini

Izjava da nisam korisnik stipendija iz drugog izvora

Izjava o broju članova domaćinstva

Izjava o privoli za prikupljanje i obradu osobnih podataka


Odluka o dodjeli studentskih stipendija studentima s prebivalištem na području Općine Peteranec u akademskoj godini 2020-2021 (pdf)

Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija za studente s prebivalištem na području Općine Peteranec u akademskoj godini 2020. – 2021.

Obrazac prijave na Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2020.-2021. godini

Izjava da nisam korisnik stipendija iz drugog izvora

Izjava o broju članova domaćinstva

Izjava o privoli za prikupljanje i obradu osobnih podataka


JAVNI POZIV za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u sklopu Programa za financiranje zapošljavanje u javnom radu za 2020. godinu (pdf)


Poziv na testiranje i intervju (.doc)

Oglas za prijam u službu – računovodstveni referent

OBRAZAC IZJAVA

Upute kandidatima


Javni poziv – evidentiranje nerazvrstane ceste od raspela do mosta u Sigecu drugi puta IJ


06 Javni natječaj za prodaju nekretnina objava (docx)


Odluka o financiranju provedbe programa – projekata javnih potreba u sportu na području Općine Peteranec u 2020. godini

Odluka o financiranju provedbe programa i projekata javnih potreba u kulturi na području Općine Peteranec u 2020. godini

Odluka o financiranju programa i projekata udruga i ostalih organizacija civilnog društva na području Općine Peteranec u 2020. godini


Javni poziv za podnošenje prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Peteranec za 2020. godinu

Program stambenog zbrinjavanja mladih obitelji na području Općine Peteranec za 2020. godinu

OBRAZAC 3 prijava za Mjeru 4.1.

OBRAZAC 4 prijava za Mjeru 4.2.

Obrazac 5 – izjava o prvoj nekretnini

Obrazac 6 izjava o predaji zaduznice

Obrazac 7 izjava o izvanbracnoj zajednici

Obrazac 8 izjava o promjeni prebivališta

Obrazac 9 izjava za suvlasnika

Obrazac 10 Izjava o zaštiti osobnih podataka


O G L A S – namještenik – komunalni radnik – grobar 1 izvršitelja/icu radi zamjene duže odsutnog namještenika

04 Upute kandidatima

05 Obrazac izjave 

06 Obavijest – testiranje


Javni poziv – evidentiranje nerazvrstane ceste od raspela do mosta u Sigecu


Odluka o poticanju uređenja nekretnina na području Općine Peteranec

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za uklanjanje ruševnih i zapuštenih stambenih objekta na području Općine Peteranec

Obrasci za podnošenje zahtjeva za uklanjanje ruševnog i zapuštenog stambenog objekta na području Općine Peteranec


Javni natječaj financiranje programa i projekata udruga i ostalih organizacija civilnog društva na području Općine Peteranec u 2020. godini

Upute za prijavitelje

Obrazac 1 – Opisni obrazac prijave programa-projekta

Obrazac 2 – Obrazac proračuna programa-projekta

Obrazac 3 – Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac 4 – Izjava o urednom ispunjenju obveza iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju

 Obrazac 5 – Popis priloga

Obrazac 6 – Obrazac za ocjenu kvalitete prijave

Obrazac 7 – Ugovor o financiranju programa-projekta

Obrazac 8 – Obrazac opisnog izvjestaja programa-projekta

Obrazac 9 – Obrazac financijskog izvještaja programa-projekta


Javni natječaj financiranje provedbe programa i projekata javnih potreba u kulturi na području Općine Peteranec u 2020. godini

Upute za prijavitelje

Obrazac 1 – Opisni obrazac prijave programa – projekta

Obrazac 2 – Obrazac proračuna programa – projekta

Obrazac 3 – Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac 4 – Izjava o urednom ispunjenju obveza iz prethono sklopljenih ugovora o financiranju

 Obrazac 5 – Popis priloga uz prijavu

Obrazac 6 – Obrazac za ocjenu kvalitete prijave

Obrazac 7 – Ugovor o financiranju programa – projekta

Obrazac 8 – Obrazac opisnog izvještaja programa – projekta

Obrazac 9 – Obrazac financijskog izvještaja programa – projekta


 Javni natječaj za financiranje provedbe programa i projekata javnih potreba u sportu na području Općine Peteranec u 2020. godini

Upute za prijavitelje

Obrazac 1 – Opisni obrazac prijave

Obrazac 2 – Obrazac proračuna

Obrazac 3 – Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac 4 – Izjava o urednom ispunjenju obveza iz prethodno sklopljenih ugovora o financiranju

Obrazac 5 – Popis priloga uz prijavu

Obrazac 6 – Obrazac za ocjenu kvalitete prijave

Obrazac 7 – Ugovor o financiranju programa – projekta

Obrazac 8 – Obrazac opisnog izvještaja

Obrazac 9 – Obrazac financijskog izvještaja

2019. godina
Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli studentskih stipendija u akademskoj godini 2019 – 2020 (PDF)

Odluka o dodjeli studentskih stipendija u akademskoj godini 2019 – 2020 (PDF)

Lista reda prvenstva za stipendiranje studenata s područja Općine Peteranec u akademskoj godini 2019 – 2020 (PDF)


00 Pravilnik o stipendiranju studenata s područja Općine Petranec

01 Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu studentskih stipendija

02 Izjava da nisam korisnik drugih stipendija

02 Izjava o broju članova domaćinstva

02 Javni natječaj stipendiije 2019-2020.

02 Obrazac prijave na natječaj

02 Privola o zaštiti osobnih podataka


Javni natječaj za prodaju nekretnina (docx)

Odluka o poništenju Javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Peteranec


04 Javni natječaj za zakup poslovnog prostora (docx)


Javni natječaj za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva – (su)financiranje manifestacija i drugih događanja od interesa za Općinu Peteranec u 2019. godini

2. Upute za prijavitelje – pokroviteljstva

Obrazac 1 – prijavni obrazac

Obrazac 2 – obrazac proračuna

Obrazac 3 – Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac 4 – Izjava o podmirenim obvezama

Obrazac 5 – Popis priloga uz prijavu (1)

Obrazac 6 – obrazac za procjenu kvalitete

Obrazac 7 – ugovor

Obrazac 8 – opisni izvjestaj

Obrazac 9 – obrazac financijskog izvještaja

Odluka o dodjeli pokroviteljstva 2019. godini


Javni natječaj za (su)financiranje programa/projekata udruga i ostalih organizacija civilnog društva na području Općine Peteranec za 2019. godinu

2. Upute za prijavitelje

Obrazac 1 – Opisni obrazac prijave programa – projekta

Obrazac 2 – Obrazac proračuna programa – projekta

Obrazac 3 – Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac 4 – Izjava o urednom ispunjenju obveza iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju

Obrazac 5 – Popis priloga

Obrazac 6 – Obrazac za ocjenu kvalitete prijave

Obrazac 7 – Ugovor o financiranju programa – projekta

Obrazac 8 – Obrazac opisnog izvjestaja programa – projekta

Obrazac 9 – Obrazac financijskog izvještaja programa – projekta

Odluka o financiranju programa i projekata udruga i ostalih organizacija civilnog društva


Izmjena javnog natječaja kultura 2019. godine

Javni natječaj za financiranje provedbe programa/projekata javnih potreba u kulturi na području Općine Peteranec za 2019. godinu

02 UPUTE ZA PRIJAVITELJE

Obrazac 1 – Opisni obrazac prijave programa – projekta 03

Obrazac 2 – Obrazac proračuna programa – projekta

Obrazac 3 – Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac 4 – Izjava o urednom ispunjenju obveza iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju

Obrazac 5 – Popis priloga

Obrazac 6 – Obrazac za ocjenu kvalitete prijave

Obrazac 7 – Ugovor o financiranju programa – projekta

Obrazac 8 – Obrazac opisnog izvjestaja programa – projekta

Obrazac 9 – Obrazac financijskog izvještaja programa – projekta(1)

Odluka o financiranju programa i projekta u kulturi u 2019. godini


Javni natječaj za financiranje provedbe programa/projekata u sportu na području Općine Peteranec za 2019. godinu

02 UPUTE ZA PRIJAVITELJE

Obrazac 1 – opisni obrazac prijave

Obrazac 2 – Obrazac proracuna

Obrazac 3 – Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac 4 – Izjava o urednom ispunjenju obveza iz prethono sklopljenih ugovora o financiranju

Obrazac 5 – Popis priloga uz prijavu

Obrazac 6 – Obrazac za ocjenu kvalitete prijave

Obrazac 7 – Ugovor o financiranju programa-projekta

Obrazac 8 – Obrazac opisnog izvjestaja

Obrazac 9 – Obrazac financijskog izvjestaja

Odluka o financiranju javnih potreba u sportu u 2019. godini


Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za (su)financiranje projekata i programa udruga i ostalih organizacija civilnog društva iz proračuna Općine Peteranec u 2019. godini (PDF)