Komunalno gospodarstvo

Odluka o provedbi mjera sprečavanja odbacivanja otpada

PGO – vijeće, veljača 2016.

Izvješće Plan gospodarenja otpadom 2015.

Odluka i Provedbeni plan deratizacije

Obrazac prijave nepropisno odbačenog otpada

Javni natječaj – Prodaja rabljenog crijepa

Odluka o držanju kućnih ljubimaca i način postupanja s neupisanim psima, napuštenim i izgubljenim životinjama na području Općine Peteranec (SGKKŽ 4/10)

Odluka o komunalnom doprinosu na području Općine Peteranec („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 7/04)

Odluka o komunalnom doprinosu na području Općine Peteranec („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 2/05)

Odluka o komunalnom doprinosu na području Općine Peteranec („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 8/06)

Odluka o komunalnom doprinosu na području Općine Peteranec („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 19/09)

Odluka o komunalnom doprinosu na području Općine Peteranec („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 4/13)

Odluka o komunalnom redu na području Općine Peteranec („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 6/08)

Odluka o komunalnom redu na području Općine Peteranec („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 19/09)

Odluka o komunalnom redu na području Općine Peteranec („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 16/13)

Odluka o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Peteranec („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 15/09)

Odluka o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Peteranec („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 10/14)

Odluka o upravljanju grobljima na području Općine Peteranec („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 5/00)

Odluka o upravljanju grobljima na području Općine Peteranec („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 5/05)

Odluka o komunalnoj naknadi na području Općine Peteranec („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 16/01)

Odluka o vrijednosti obračunske jedinice boda za izračun komunalne naknade na području Općine Peteranec („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 11/05)

Odluka o obvezatnom korištenju korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na sakupljanje i odvoz komunalnog otpada na području Općine Peteranec („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 7/04)

Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Peteranec („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 18/14)

Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone na području Općine Peteranec („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 11/11)

Odluka o dimnjačarskoj službi na području Općine Peteranec („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 6/13)

Odluka o uređenju prometa na području Općine Peteranec („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 8/05)

Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Općine Peteranec („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 3/14)