LOKACIJE SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE PETERANEC

Uputa o razvrstavanju otpada

Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Peteranec za radoblje od 2017. do 2022. godine (PDF, 105 KB)

Plan gospodarenja otpadom Općina Peteranec (2) (DOC, 4.1 MB)

Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Peteranec (PDF, 1.8 MB)

Prijedlog plana gospodarenja otpadom Općina Peteranec (DOC, 2.6 MB)

Odluka OSPUO postupak (PDF, 931 KB)