Poslovnik općinskog vijeća

Poslovnička odluka o izmjenama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Peteranec

Poslovnik o dopuni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Peteranec

Poslovnik o izmjenama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Peteranec

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Peteranec