Poslovnik Općinskog vijeća Općine Peteranec  („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj /09)

Poslovnik o dopuni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Peteranec („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 10/14)

Poslovnik o dopuni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Peteranec („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 6/13)