Programi, projekti i planovi

2022.
Program o I. izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Peteranec za 2022. godinu

Program o I. izmjenama Programa u području unaprijeđenja kvalitete života stanovnika Općine Peteranec za 2022. godinu

Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Peteranec u 2022. godini

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Peteranec za 2022. godinu

Program javnih potreba sufinanciranja vjerskih zajednica na području Općine Peteranec u 2022. godini

Program javnih potreba u djelatnosti predškolskog i školskog odgoja i obrazovanja na području Općine Peteranec za 2022. godinu

Program javnih potreba u kulturi i razvoja civilnog društva na području Općine Peteranec u 2022. godini

Program javnih potreba u području unapređenja kvalitete života stanovnika Općine Peteranec za 2022. godinu

Program javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Peteranec u 2022. godini

Program javnih potreba u sportu na području Općine Peteranec u 2022. godini

Program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja na području Općine Peteranec u 2022. godini

Program o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Peteranec u 2022. godini

Program o namjenskom korištenju sredstava za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2022. godini

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Peteranec u 2022. godini

Program utroška sredstava spomeničke rente na području Općine Peteranec u 2022. godini

Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2022. godini

Program utroška sredstava vodnog doprinosa na području Općine Peteranec u 2022. godini

2021.
Plan o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Peteranec u 2021. godini

Program o izmjenama Program javnih potreba u kulturi i razvoja civilnog društva na području Općine Peteranec u 2021. godini

Program o izmjenama Program javnih potreba u sportu na području Općine Peteranec u 2021. godini

Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Peteranec u 2021. godini

Program o izmjenama Programa u području unaprijeđenja kvalitete života stanovnika Općine Peteranec za 2021. godinu

Program o o izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture na podrućju Općine Peteranec za 2021. godinu

Program o izmjenama Programa u području unaprijeđenja kvalitete života stanovnika Općine Peteranec za 2021. godinu

Program o izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Peteranec za 2021. godinu

Program o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Peteranec u 2021. godini

Program o izmjenama Programa javnih potreba u sportu na području Općine Peteranec u 2021. godini

Program o izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Peteranec za 2021. godinu

Program o izmjenama i dopunama Programa u području unaprijeđenja kvalitete života stanovnika Općine Peteranec za 2021. godinu

Plan o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Peteranec u 2021. godini

Program poticanja gospodarskog razvoja Općine Peteranec u 2021. godini

Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Peteranec u 2021. godini

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Peteranec za 2021. godinu

Program javnih potreba sufinanciranja vjerskih zajednica na području Općine Peteranec u 2021. godini

Program javnih potreba u kulturi i razvoja civilnog društva na području Općine Peteranec u 2021. godini

Program javnih potreba u području unapređenja kvalitete života stanovnika Općine Peteranec za 2021. godinu

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Peteranec za 2021. godinu

Program javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Peteranec u 2021. godini

Program javnih potreba u sportu na području Općine Peteranec u 2021. godini

Program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja na području Općine Peteranec u 2021. godini

Program o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Peteranec u 2021. godini

Program o namjenskom korištenju sredstava za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2021. godini

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Peteranec u 2021. godini

Program utroška sredstava spomeničke rente na području Općine Peteranec u 2021. godini

Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2021. godini

Program utroška sredstava vodnog doprinosa na području Općine Peteranec u 2021. godini

2020.

Plan o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Peteranec u 2020. godini

Program  o izmjenama Programa javnih potreba u sportu na području Općine Peteranec u 2020. godini

Program  o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u  2020. godini

Program o izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture u 2020. godini

Program o izmjenama Programa javnih potreba u području unapređenja kvalitete života za 2020. godinu

Program o izmjenama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2020.

Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini

Program o izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Peteranec za 2020. godinu

Program o izmjenama Programa javnih potreba u području unapređenje kvalitete života za 2020. godinu

Program o izmjenama Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Peteranec u 2020. godini

Plan o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2020. godini

Program o izmjenama Programa javnih potreba u sportu na području Općine Peteranec u 2020. godini

Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2020. godini

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Peteranec za 2020. godinu

Program javnih potreba u kulturi i razvoja civilnog društva na području Općine Peteranec u 2020. godini

Program javnih potreba u sportu na području Općine Peteranec u 2020. godini

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Peteranec u 2020. godini

Program javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Peteranec u 2020. godini

Program javnih potreba u osnovnom i srednjem školstvu na području Općine Peteranec u 2020. godini

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Peteranec za 2020. godinu

Program javnih potreba sufinanciranja vjerskih zajednica na području Općine Peteranec u 2020. godini

Program o namjenskom korištenju sredstava naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Peteranec u 2020. godini

Program o namjenskom korištenju sredstva naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Peteranec u 2020. godini

Program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Peteranec u 2020. godini

Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Peteranec u 2020. godini

Program utroška sredstava vodnog doprinosa na području Općine Peteranec u 2020. godini

Program javnih potreba u području unapređenja kvalitete života stanovnika Općine Peteranec za 2020. godinu

2019.
Javni poziv mladim obiteljje rješavanja stambenog pitanja mladihima za dostavu prijava za korištenje sredstava putem mjera za potican obitelji na području Općine Peteranec (PDF)

OBRAZAC 3 prijava za Mjeru 4.1.

OBRAZAC 4 prijava za Mjeru 4.2.

Obrazac 5 – izjava o prvoj nekretnini

Obrazac 6 izjava o predaji zaduznice

Obrazac 7 izjava o izvanbracnoj zajednici

Obrazac 8 izjava o promjeni prebivališta

Obrazac 9 izjava za suvlasnika

Obrazac 10 Izjava o zaštiti osobnih podataka

Program stambenog zbrinjavanja mladih obitelji na području Općine Peteranec (PDF)


Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za (su)financiranje projekata i programa udruga i ostalih organizacija civilnog društva iz proračuna Općine Peteranec u 2019. godini (PDF)

Plan  o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2019. godini

Program  o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi u 2019. godini

Program  o izmjeni Programa javnih potreba u sportu u 2019. godini

Program o izmjeni Programa  građenja komunalne infrastrukture u  2019. godini

Program o izmjeni Programa javnih potreba u osnovnom i srednjem školstvu u 2019. godini

Program o izmjeni Programa o predškolskom odgoju 2019.

Program o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture u  2019. godini

Program o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2019. godini

Program o izmjeni programa za unapređenje kvalitete života stanovnika Općine Peteranec za 2019. godinu

Program o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi u 2019. godini

Program o izmjeni Programa građenja komunalne infrastrukture u 2019. godini

Program o izmjeni Programa javnih potreba u osnovnom i srednjem školstvu u 2019. godini

Program o izmjeni Programa održavanja 2019.

Program o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2019. godini

Program o izmjeni Programa za predškolski odgoj 2019.

Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2019. godini

Program građenja komunalne infrastrukture u 2019. godini

Program javnih potreba u kulturi u 2019. godini

Program javnih potreba u sportu u 2019. godini

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini

Program javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti u 2019. godini

Program javnih potreba u osnovnom i srednjem školstvu u 2019. godini

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2019.

Program o namjenskom korištenju sredstva od legalizacije 2019.

Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2019. godini

Program utroška vodnog doprinosa u 2019.

Program za unapređenje kvalitete života