Statut Općine

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Stauta Općine Peteranec

Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Općine Peteranec

Statut Općine Peteranec