Strategija upravljanja imovinom

Strategija upravljanja imovinom Općine Peteranec za razdoblje 2019. – 2025.

Plan upravljanja imovinom Općine Peteranec za 2020. godinu