Zaštita i spašavanje

Plan motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje tijekom žetvene sezone prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Peteranec za 2021. godinu

Godisnji-provedbeni-plan-unapredenja-zastite-od-pozara-na-podrucju-Opcine-Peteranec-za-2022.-godinu

Plan razvoja sustava civilne zaštite na podrčju Općine Peteranec za 2022. godinu s trogodišnjim učincima

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda 2022. godinu Općine Peteranec

Odluka o postupku izrade procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Peteranec i osnivanju Radne skupine

Godišnji provedbeni Plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Peteranec  za 2021. godinu

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Peteranec  za 2021. godinu s trogodišnjim financijskim učincima

Plan djelovanja Općine Petaeranec u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Peteranec za 2020. godinu

Odluka o izmjenama i dopunama Plana djelovanja civilne zaštite Općine Peteranec

Smjernice-za-organizaciju-i-razvoj-sustava-civilne-zaštite-Općine Peteranec za razdoblje 2020.-2023.

Plan djelovanja Općine Peteranec u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Peteranec za 2020. godinu

GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU OPĆINE PETERANEC ZA 2020. GODINU

Analiza-stanja-sustava-civilne-zaštite-na-području-Općine-Peteranec-u-2019.

Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Peteranec koju Vam dostavljam u privitku

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Peteranec za 2019. godinu (pdf)

Plan djelovanja civilne zaštite Općine Peteranec

Plan razvoja sustava civilne zaštite 2019

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Peteranec za 2018. godinu

Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju i ustroju Postrojbe civilne zaštite Općine Peteranec

Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Peteranec

Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija (PDF)

Analiza Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Peteranec za 2017.

Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Općine Peteranec (PDF)

Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Peteranec