Smjernice-za-organizaciju-i-razvoj-sustava-civilne-zaštite-Općine Peteranec za razdoblje 2020.-2023.

Plan djelovanja Općine Peteranec u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Peteranec za 2020. godinu

GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU OPĆINE PETERANEC ZA 2020. GODINU

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Peteranec za 2019. godinu

Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Peteranec koju Vam dostavljam u privitku

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Peteranec za 2019. godinu (pdf)

Plan razvoja sustava civilne zaštite 2019

Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju i ustroju Postrojbe civilne zaštite Općine Peteranec

Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija (PDF)

Analizac Plana razvoja sustava CZ na području Općine Peteranec

Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Općine Peteranec (PDF)

Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Peteranec