Asfaltiranje cesta

Asfaltiranje cesta

Tijekom travnja asfaltirani su dijelovi ulice Matije Eršega i Dravska u Sigecu u ukupnoj dužini 580 metara, te u Peterancu dio ulice Kralja Tomislava i Frana Galovića u ukupnoj dužini od 750 metara. Valja napomenuti da je asfalt u navedenim ulicama bio u jako lošem stanju i bila je nužna njegova obnova. Za ovu investiciju iz Proračuna Općine Peteranec izdvojeno je 420.000,00 kuna.