Biračka mjesta na području Općine Peteranec

Biračka mjesta na području Općine Peteranec

Na području OPĆINE PETERANEC određuju se sljedeća biračka mjesta

1. biračko mjesto broj 1.

PETERANEC

HRVATSKI VATROGASNI DOM, ULICA MATIJE GUPCA 1

koje obuhvaća birače s prebivalištem u

PETERANEC: BRAĆE RADIĆA, FRANA GALOVIĆA, MATIJE GUPCA, ULICA KRALJA TOMISLAVA, ULICA TOME BLAŽEKA

2. biračko mjesto broj 2.

SIGETEC

PODRUČNA ŠKOLA SIGETEC, ULICA BRAĆE RADIĆ 23

koje obuhvaća birače s prebivalištem u

SIGETEC: BERUTE IVANA, BRAĆE RADIĆA, DRAVSKA, MATIJE ERŠEGA, MATIJE GUPCA, STAROGRADSKA

3. biračko mjesto broj 3.

KOMATNICA

DRUŠTVENI DOM U KOMATNICI, KOMATNICA BB

koje obuhvaća birače s prebivalištem u

KOMATNICA: KOMATNICA

PREDSJEDNICA:

Marijana Jurenec, v.r.