Na području OPĆINE PETERANEC određuju se sljedeća biračka mjesta

1. biračko mjesto broj 1.

PETERANEC

HRVATSKI VATROGASNI DOM, ULICA MATIJE GUPCA 1

koje obuhvaća birače s prebivalištem u

PETERANEC: BRAĆE RADIĆA, FRANA GALOVIĆA, MATIJE GUPCA, ULICA KRALJA TOMISLAVA, ULICA TOME BLAŽEKA

2. biračko mjesto broj 2.

SIGETEC

PODRUČNA ŠKOLA SIGETEC, ULICA BRAĆE RADIĆ 23

koje obuhvaća birače s prebivalištem u

SIGETEC: BERUTE IVANA, BRAĆE RADIĆA, DRAVSKA, MATIJE ERŠEGA, MATIJE GUPCA, STAROGRADSKA

3. biračko mjesto broj 3.

KOMATNICA

DRUŠTVENI DOM U KOMATNICI, KOMATNICA BB

koje obuhvaća birače s prebivalištem u

KOMATNICA: KOMATNICA

PREDSJEDNICA:

Marijana Jurenec, v.r.