ČESTITAMO Dan Općine Peteranec

ČESTITAMO Dan Općine Peteranec

Svim mještankama i mještanima čestitamo

29. lipnja – Dan Općine Peteranec!

Općinski načelnik, zamjenik općinskog načelnika, Predsjednik Općinskog vijeća, Općinsko vijeće Općine Peteranec te Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Peteranec