Čestitamo Dan Općine Peteranec

Čestitamo Dan Općine Peteranec

Svim stanovnicima Općine Peteranec čestitamo

29. lipnja – Dan Općine Peteranec!

općinski načelnik, zamjenik općinskog načelnika, predsjednik Općinskog vijeća, Općinsko vijeće Općine Peteranec te pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Peteranec