Dan Općine Peteranec

Dan Općine Peteranec

Povodom Dana Općine Peteranec 29. lipnja (blagdan svetih Petra i Pavla) koji smo ove godine slavili 24. lipnja, u Galeriji Ivana Sabolića u Peterancu otvorena je izložba sjećanja na Ivana Sabolića, velikog Hrvatskog kipara, rođenog Peterančana, jer se 25. lipnja obilježava 30 godina od njegove smrti. Tim povodom je u Galeriji održana izložba Antonia Grgića i razgovor o Ivanu Saboliću. Pristigle goste pozdravio je općinski načelnik Krešimir Matijašić.

Svečana sjednica održana je u Hrvatskom vatrogasnom domu u Peterancu. Sjednici su prisustvovali saborski zastupnici Branko Hrg i Damir Felak, župan Darko Koren, dožupan Darko Sobota, gradonačelnik Mišel Jakšić te općinski načelnici i načelnice.

Sjednicu je otvorio predsjednik Općinskog vijeća Općine Peteranec Mario Gaži, prisutne je pozdravio i općinski načelnik Krešimir Matijašić te se osvrnuo na investicije proteklih godina i konstatirao da je u proteklom trogodišnjem razdoblju Općina Peteranec za realizaciju projekata dogradnje škole i vrtića u Sigecu, izgradnje kanalizacije u Peterancu i izradu projektne dokumentacije za naselje Sigetec, asfaltiranje nerazvrstanih cesta i druge iz sredstava županije, ministarstava i EU fondova dobila sveukupno 7.127.000,00 kuna. Osim navedenih investicija tijekom godine izvršena je sanacija krovišta Vatrogasnog doma u Peterancu, sanacija krovišta mrtvačnice u Peterancu, postavljena su dječja igrališta i klupe, kupljeni su kontejneri za razvrstavanje otpada, izrađen je plan sanacije odlagališta „Klepa“, dobivena je građevinska dozvola za nadogradnju škole u Peterancu, financirana je izgradnja ograde oko igrališta NK Mladosti u Sigecu, sufinancirana je nabava novijih vatrogasnih cisterni za DVD Peteranec i DVD Sigetec , sufinancira se prehrana svih učenika područnih škola u 50% iznosa, pružana je financijska pomoć kod obnove crkava i ostali projekti te tekuća održavanja.

Prisutnima su se obratili župan Darko Koren, saborskih zastupnik gosp. Damir Felak i načelnik općine Gola dr. Stjepan Milinković.

Tijekom službenog dijela uručena je zahvalnica Općine Peteranec gospodinu Dragutinu Soldiću za izuzetan doprinos na području dobrovoljnog darivanja krvi kao dobrovoljnom darivatelju sa 100 i više davanja te humanitarni rad. Osim zahvalnice gosp. Soldiću uručena je i novčana nagrada od 2.000,00 kuna.