Dan Općine Peteranec

Dan Općine Peteranec

Svim mještankama i mještanima čestitamo 29. lipnja – Dan Općine Peteranec!

 

Općinski načelnik, zamjenik općinskog načelnika,  Predsjednik Općinskog vijeća, Općinsko vijeće Općine Peteranec te Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Peteranec