DARIVANJE – POZIV RODITELJIMA DJECE S PREBIVALIŠTEM  NA PODRUČJU OPĆINE PETERANEC

DARIVANJE – POZIV RODITELJIMA DJECE S PREBIVALIŠTEM NA PODRUČJU OPĆINE PETERANEC

Pozivaju se roditelji  djece koji žive s djecom na području Općine Peteranec da prijave djecu uzrasta od navršene 1. godine života (djeca rođena do 31.12.2021.) do 1. razreda osnovne škole do zaključno djece koja polaze 4. razred osnovne škole  radi ažuriranja  Evidencije djece za podjelu darova povodom božićnih blagdana.

 

Za prijavu je potrebno dostaviti:

  1. ime, prezime i datum rođenja djeteta,
  2. adresa stanovanja – uvjerenje o prebivalištu.

 

UPISI DJECE VRŠITI ĆE SE ZAKLJUČNO DO 30.11.2022. GODINE

 

e-mailom: opcina-peteranec@kc.htnet.hr

ili

telefonom na broj 048/636-289

 

Prijave nakon 30. 11. 2022. godine nećemo zaprimati.

 

 

OPĆINA PETERANEC