Donacija prijenosnih računala

Donacija prijenosnih računala

Dana 18. prosinca 2018. općinski načelnik Krešimir Matijašić i zamjenik općinskog načelnika Darko Palaš uručili su dva prijenosna računala i glazbenu liniju ravnatelju Osnovne škole Fran Koncelak Drnje Ivanu Pikivači i učiteljicama područnih škola Peteranec i Sigetec za potrebe vođenja eDnevnika i ostale potrebe za provođenje nastave. U tu svrhu Općina Peteranec osigurala je sredstva u iznosu 5.931,99 kuna.