IN MEMORIAM Tomo Blažek

IN MEMORIAM Tomo Blažek

Na današnji dan, 21. veljače 1846, prije 173 godine, umro je hrvatski pjesnik, rodoljub i sudionik Hrvatskog narodnog preporoda, Ilirac, Tomo Blažek.

Tomo je rođen 07. ožujka 1807. godine u Peterancu u graničarskoj obitelji. Roditelji su mu nakon pučke škole u Peterancu omogučili školovanje u Varaždinskoj gimnaziji, nakon čega prelazi u Zagrebačko sjemenište gdje se već do tada pokazao spretan u pisanju na latinskom i njemačkom jeziku… No, za kratko vrijeme Tomo obolijeva od tada neke nepoznate bolesti te ostaje invalid na jednu nogu do kraja života. To je imalo za posljedicu da, prema tadašnjim pravilima sjemeništa, ne može postati svećenik.

Godine 1832. upisuje pravo na Zagrebačkoj Kraljevskoj Akademiji gdje upoznaje sudionike Hrvatskog narodnog preporoda. Posebno se ističe Antun Nemčić sa kojm se Tomo pobratimio te ostaju prijatelji do smrti.. U to vrijeme živi na imanju grofa Erdödija u Razvoru pokraj Kumrovca, gdje školuje grofovu djecu. Tomo u Razvoru piše uglavnom domoljubne pjesme na hrvatskom jeziku, ali i pjesme ljubavne tematike koje su prožete tugom i neostvarenim snovima zbog svoje bolesti..

Nakon završenog studija prava, 1840. godine seli u Varaždin gdje radi kao odvjetnik…ali još za trajanja studija obolijeva od nove bolesti-sušice, od koje je sve više slabio.

Umro je u Varaždinu,21. veljače 1846, poslije ponoći…te je sahranjen na varaždinskom groblju.

Dio njegovih pjesama pisanih na hrvatskom jeziku, te kratku biografiju čiji podaci su i ovdje iskorišteni, objavio je Antun Nemčić u knjizi „Političke pjesme pokojnoga Tome Blažeka“ , Zagreb, 1848. godine.

Branislav Blažek, Peteranec-2019

…….

U maglama nebo leži,

Jer se zemlje stidi;

Dan za crnom noći bježi,

Jedva li ju vidi.

I mi s njime u tamninu

jekovnu bi pali

Priateljstva da jasninu

Nebi uzdržali.

Svetog dakle što imamo

Od ljudskog roda

Priateljstvo jošte samo

Zdàrži zemlja ova.

U Zagrebu 23. sječnja 1839 T. Blažek