Izložba povodom godišnjice smrti Ivana Sabolića

Izložba povodom godišnjice smrti Ivana Sabolića

U povodu 30-godišnjice smrti Ivana Sabolića u njegovoj Galeriji koprivnički arhitekt i umjetnik Antonio Grgić napravio je izložbu, intervenciju u postav, uspostavio jedan kreativan dijalog sa zbirkom i pokušao ju dinamizirati. Za tu priliku pozvano je i 30-ak znanstvenika, povjesničara umjetnosti, kritičara i umjetnika iz Zagreba, koji su razgledali zbirku i bili na okruglom stolu o Galeriji, o njezinoj revitalizaciji, o spomeničkoj skulpturi te o djelu Ivana Sabolića i njezinoj današnjoj recepciji. Izložbu i skup priredili su i organizirali Antonio Grgić i Marijan Špoljar, a veliku pomoć dali su Općina Peteranec, Podravka, Koprivničko-križevačka županija i Muzej grada Koprivnice.