Izvješće o javnoj raspravi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Peteranec

Izvješće o javnoj raspravi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Peteranec

Izvješće o javnoj raspravi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Peteranec (PDF)