Jaslice Peteranec

Jaslice Peteranec

Općina Peteranec ishodila je Građevinsku dozvolu za izgradnju novih jaslica u sklopu dječjeg vrtića „Lastavica“ Peteranec. Isto tako spremna je sva dokumentacija za kandidiranje za novčana sredstva namijenjena za realizaciju projekata iz  EU fondova ili nacionalnih natječaja. Procijenjena vrijednost radova je cca 3.6 mil. kuna. Naime, na području Općine nalaze se dva dječja vrtića u Sigecu i Peterancu u kojima je smješteno šezdesetak djece u tri vrtićke grupe starosti od dvije godine pa do polaska u školu. Realizacijom navedenog projekta će se riješiti dugogodišnji problem smještaja djece jasličke grupe na području općine Peteranec.  Važno je napomenuti da se cijena smještaja djece u vrtić koju plaćaju roditelj od 450 kuna neće povisiti zbog realizacije navedenog projekta, već se planira njezino smanjenje od 01. rujna 2021. godine. Uz navedeno Općina financira i rad tzv „Male škole“. Ovakve i slične projekte su prepoznali i mladi bračni parovi koji općinu Peteranec izabiru kao ugodno mjesto za život jer osim ovih mjera u Općini se nalaze dvije nove škole, gdje se odvija jednosmjenska nastava, a u kojima Općina sufinancira školsku kuhinju za sve osnovnoškolce na način da roditelji plaćaju 20 kuna, a ostatak iznosa do pune cijene sufinancira Općina. Isto tako Općina sufinancira i kupnju radnih bilježnica te kupuje likovni materijal za sve učenike, božićni dar za svu djecu do četvrtog razreda osnovne škole u iznosu od 150 kuna, te daje božićnice za srednjoškolce u iznosu 500 kuna i stipendije za studente u iznosu 5.000 kuna po studentu.

Jaslice Peteranec