Javna rasprava IV. Izmjene i dopune PPUOP

Javna rasprava IV. Izmjene i dopune PPUOP

Dokumenti za preuzimanje:

Javna rasprava IV. Izmjene i dopune PPUOP (PDF)

IV_ID_PPUO_Peteranec_evidencija_2019_JR (PDF)

IV_ID_PPUO_Peteranec_karta_1_namjena_2019_JR (PDF)

IV_ID_PPUO_Peteranec_karta_2_Infra_2019_JR (PDF)

IV_ID_PPUO_Peteranec_karta_3_uredjenje_2019_JR (PDF)

IV_ID_PPUO_Peteranec_karta_4_1_Komatnica_2019_JR (PDF)

IV_ID_PPUO_Peteranec_karta_4_2_Peteranec_2019_JR (PDF)

IV_ID_PPUO_Peteranec_karta_4_3_Sigetec_2019_JR (PDF)

IV_ID_PPUO_Peteranec_OBRAZLOZENJE_2019_JR (PDF)

IV_ID_PPUO_Peteranec_sazetak_za_javnost (PDF)

IV_ID_PPUO_Peteranec_TEKST_2019_JR (PDF)