Javni natječaj za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva – (su)financiranje manifestacija i drugih događanja od interesa za Općinu Peteranec u 2019. godini

Javni natječaj za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva – (su)financiranje manifestacija i drugih događanja od interesa za Općinu Peteranec u 2019. godini

Dokumenti za preuzimanje:

1. Javni natjecaj za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva

Obrazac 2 – Obrazac proračuna programa – projekta

Obrazac 2 – obrazac proračuna

Obrazac 1 – prijavni obrazac

Obrazac 3 – Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac 4 – Izjava o podmirenim obvezama

Obrazac 5 – Popis priloga uz prijavu (1)

Obrazac 6 – obrazac za procjenu kvalitete

Obrazac 7 – ugovor

Obrazac 8 – opisni izvjestaj

Obrazac 9 – obrazac financijskog izvještaja